ondernemers

Partij PRO: visie Oostflank te gedetailleerd


Dat Oisterwijk en Tilburg werken aan een ontwikkelingsvisie voor de omgeving is positief. Het is belangrijk om gezamenlijk na te denken over de toekomst van de omgeving. Het document bevat veel goede richtlijnen die we moeten omarmen. Echter, veel inwoners en ondernemers voelen zich overvallen door de details in de visie die eigenlijk niet thuishoren in een overkoepelend document. Tijdens de bijeenkomst van 22 februari uitten veel van de sprekers opmerkingen over specifieke locaties. Samengevat; wel concrete keuze voor locaties en een invulling, maar geen participatie vooraf. PRO wil deze details schrappen om later per locatie de discussie te voeren.

Een ontwikkelingsvisie geeft een richting aan, het is geen plan met concrete veranderingen. Het is niet passend om nu al in te gaan op specifieke zaken. In reactie op een van de vele zienswijzen schrijft de gemeente: “Het Koersdocument is een toekomstvisie op hoofdlijnen, het beschrijft een ambitie. Het is geen blauwdruk voor hoe de regio er over 20 jaar uit zal zien, maar biedt inzicht in de maatschappelijke opgaven.” Laten we met de omwonenden en belanghebbenden in gesprek gaan op het moment dat er daadwerkelijk een concrete ontwikkeling is en dit samen met inwoners en belanghebbenden uitwerken. Er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Moeten er bedrijventerreinen komen, en zo ja, welke locatie geeft de minste bezwaren? Moeten we wel of niet binnen 750 meter tussen dorpen bouwen? Welke vormen van landbouw zijn in de toekomst nog mogelijk? Wat kan er nog binnen 500 meter van Natura 2000-gebieden? Door nu al concrete invullingen op te nemen, lopen we het risico dat over een paar jaar wordt gesteld dat het al besloten is; iets wat we al vaker hebben gezien.

Een visie moet een richting aangeven, kaders voor ontwikkelingen in de toekomst. Als er ontwikkelingen komen, moeten we deze ontwikkelen met de afgesproken uitgangspunten als kader. In het document stellen wij voor om deel 2, met daarin exacte locaties en invullingen, te schrappen. Op die manier blijven alleen de uitgangspunten over die wij onderschrijven.

Vragen? Reacties? fractie@pro-oisterwijk.nl

Guy de Kort
Namens fractie PRO Oisterwijk

 

Het bericht PRO: visie Oostflank te gedetailleerd verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)