Care Inn

Alzheimer Café ging over vroegtijdige zorgplannning


Bij het Alzheimer Café van dinsdag 20 februari werd gesproken over Vroegtijdige zorgplanning.  Volgende keer gaat het over Diagnostiek en ziektebeeld dementie.
Gastspreker was Ingeborg van Liempt, casemanager dementie bij Thebe met als aandachtsgebied vroegtijdige zorgplanning. Wat verstaan we onder vroegtijdige zorgplanning? Ingeborg vat het samen met ‘vandaag denken over de dag van morgen’. Het is belangrijk om vandaag al na te denken over wat je wilt als er iets gebeurt en je ziek wordt. Maak de wensen en voorkeuren duidelijk zodat eventuele zorg en ondersteuning hierop kan worden ingericht. Het kan dan over verschillende onderwerp gaan: zoals wensen rondom uw relatie met naasten, uw wensen rondom hobby’s en zingeving en uw wensen rondom uw behandeling en sterven. Uiteraard kunnen wensen in de tijd veranderen; wensen kunnen altijd worden aangepast.

Het zijn moeilijke thema’s om te bespreken omdat we graag allemaal vitaal en gezond willen blijven, we hebben het er liever niet over. Nadenken over deze onderwerpen kan echter ook helpen om inzicht te krijgen in wat we nog graag zouden willen doen. Kies een geschikt moment om hierover het gesprek aan te gaan in een veilige setting en begin klein. Bv door aan te geven waar u blij van wordt. Bij mensen met dementie kan de reactie op de wensen wisselen. Dit is lastig, zorg voor een veilige setting, blijf het gesprek hierover aangaan en vraag naar kleine dingen.

Belangrijk is ook om de wensen en keuzes vast te leggen. Dit kan bv. in een levenstestament. Hierin benoemt u uw financieel en medisch gevolmachtigden. U kunt hierin medische verklaringen opnemen zoals een euthanasieverklaring, behandelverbod en een niet-reanimeren verklaring. Deze verklaringen kunnen ook worden opgenomen in een wilsverklaring die u zelf thuis kunt schrijven. Let er dan wel op dat dit document actueel blijft, ondertekend is en bekend is bij uw arts/naasten. Er zijn kosten verbonden aan het opstellen van een levenstestament. Tarieven kunnen erg verschillen. Verklaringen, opgenomen in een zorgpaspoort zijn niet notarieel vastgelegd en derhalve niet wettig. Een zorgpaspoort is meer bedoeld om de communicatie tussen u en de zorgverlener te ondersteunen.

Als u niet meer voor uzelf kunt beslissen vanwege dementie en er is niets vastgelegd, zal een rechter moeten worden ingeschakeld voor het bepalen van de wettelijke vertegenwoordiging. Als hulpmiddel voor het voeren van het gesprek is een wensenboekje van Genero (In beweging. Met ouderen, voor ouderen) aan dit verslag toegevoegd, getiteld “In gesprek over de dag van morgen; wensen voor mijn leven”. Dit boekje kan ook worden ingezien via www.gene-ro.com

19 maart

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 19 maart. Het thema is dan Diagnostiek en ziektebeeld dementie. Gastspreker is Dr. C. Roks, neuroloog in het ETZ in Tilburg. Dr. Roks werkt als neuroloog in het ETZ ziekenhuis in Tilburg. Met hem gaan we in gesprek over diagnostiek. Hoe verloopt een bezoek aan de neuroloog en wanneer krijg je een verwijzing naar een neuroloog. Verder zullen we het hebben over het ziektebeeld dementie in zijn algemeenheid en hoe verder na diagnostiek.

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk