uitgelicht

Alzheimer Café ging over familiezorg


Het afgelopen Alzheimer Café ging over Familiezorg; de volgende gaat over vroegtijdige zorgplanning.

Een ziekte van een familielid raakt de hele familie. Van alle overige familieleden wordt extra inzet gevraagd. Daar kunnen zij begeleiding bij krijgen. Omdat ieder familie anders is wordt de begeleiding aangepast op de betreffende familie. Vaak wordt begonnen met het maken van een “genogram”. Een korte, simpele stamboom. Hierin worden alle betrokken familieleden weergegeven. Ook hoe ze in relatie met elkaar staan. Of er misschien loyaliteitsproblemen zijn waar aandacht aan moet worden gegeven. Iedere familie is anders en elk familielid kan anders reageren op eenzelfde situatie. Het helpt om hierover met elkaar in gesprek te gaan, middels een Familiegesprek.

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Er wordt aandacht geschonken aan het feit dat er sprake is van levend verlies bij dementie. Steeds wordt er weer afscheid genomen van iets waar je waarde aan hecht. Voor degene met dementie kan dit bijvoorbeeld betekenen afscheid nemen van het kunnen vertrouwen op je eigen kunnen. Of afscheid nemen van werk. Elke persoon met dementie krijgt keer op keer met verlies te maken. Dit geldt echter ook voor de familie. Zij nemen bv afscheid van het toekomstbeeld dat ze samen hadden, of verliezen een deel van hun zelfstandigheid omdat zij hun naaste niet alleen kunnen laten. Wanneer er sprake is van levend verlies, heb je te maken met voortdurende rouw.

De manier waarop mensen rouwen kan heel verschillend zijn. De een zal veel huilen, de ander gaat extra vaak sporten of meer en harder werken en geeft wat minder zichtbaar uiting aan zijn of haar emoties. Het is helend voor families om inzicht te hebben in deze verschillende vormen van rouw.

Uit ervaring blijkt dat open communicatie leidt tot minder stress. Dat gaat niet van de ene op de andere dag maar wel op de langere termijn. De hele familie gaat met elkaar in gesprek om te achterhalen hoe een ieder in het ziekte proces staat. Na zo’n gesprek hoeven de familieleden het niet met elkaar eens te zijn maar weet een ieder wel hoe de ander over bepaalde zaken denkt.
Als meer informatie gewenst is kun je die vinden op info@studiofamiliezorg.nl en mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Vroegtijdige zorgplanning

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 20 februari. Het thema is dan Vroegtijdige zorgplanning. Gastspreker is Ingeborg van Liempt, casemanager dementie bij Thebe met als aandachtsgebied vroegtijdige zorgplanning.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk