Care Inn

Vrijwilliger van het Jaar bij Oisterwijk Oysters


Het was gezellig druk bij de Nieuwjaarsreceptie van de Oysters afgelopen weekend. Nadat iedereen bij binnenkomst een glaasje bubbels ontvangen had nam voorzitter Caspar Jansen rond 16.45 uur het woord.

Duidelijk, Ernest Emmen is Vrijwilliger van het Jaar! (Bron: Oysters.nl)

In zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde hij aan diverse hoogtepunten van het afgelopen seizoen waarbij het kampioenschap van ut Vijfde natuurlijk werd aangehaald. Ook bij de jeugdteams gaat het erg goed. Niet alleen wordt er prima rugby gespeeld, het complete vrijwilligersensemble dat de jeugd aan het spelen houdt is groot en stabiel. Daarnaast werd met de grote clubactie (met dank aan kwartiermaker Frans van Griensven) een recordbedrag opgehaald dat integraal binnen de jeugd wordt ingezet.

Vrijwilliger
En nu het woord gevallen is: tijdens de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is het te doen gebruikelijk dat uit het midden van alle leden een “vrijwilliger van het jaar” gekozen wordt. Zelden waren er zoveel stemmen uitgebracht en zelden waren deze stemmen zo eenduidig. In het afgelopen jaar heeft een Oysterlid in het bijzonder zich zo ontzettend onderscheiden, dat leden en bestuur niet om hem heen konden:

Vrijwilliger van het jaar Ernest Emmen.

Toen het erop leek dat we weer terug naar de receptie zouden gaan had voorzitter Caspar Jansen nog een verrassing voor de aanwezigen in Petto. Voor het eerst onder zijn voorzitterschap mocht hij namens het bestuur, de raad van de toezicht en de ereleden van de club een erelidmaatschap uitdelen. Voor verdiensten in de afgelopen 17 jaar werd Jan van Spaandonk door Caspar in het zonnetje gezet. Jan is het 22e erelid van de vereniging.

Erelid Jan van Spaandonk met voorzitter Caspar Jansen (Bron: Oysters.nl).