ondernemers

Gejojo met verkeersbesluiten en aanvragers zelf niet bij gesprek in Haaren


Een handjevol inwoners aan de Heesakkers in Haaren, wil graag dat hun weg wordt afgesloten. Eenrichtingsverkeer moet de oplossing zijn ter voorkoming van vracht- en landbouwverkeer door hun straat.

27 mei 2020 sturen de bewoners een brief naar de gemeente; twee jaar later volgt een besluit; de weg mag afgesloten worden. Het betreft een klein deel van de Heesakkers (zie kaartje blauw). Naar oordeel van de gemeente moet het mogelijk zijn, ‘omdat aan de noordzijde een volwaardige alternatieve route aanwezig is op basis van rijcurve simulaties,’ aldus een woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders).

Blauw de gewenste afsluiting; geel de alternatieve route die vanwege krappe bochten niet kan (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Mogelijk is dat besluit niet goed met de buurt besproken, of hebben enkele van de omliggende bedrijven er geen weet van gehad, want kort na dit besluit volgt er een bezwaar uit de buurt. De driehoekige ‘splitsing’ met flauwe bochten blijkt er niet voor niets te zijn. Boeren en bedrijven uit de buurt verklaren dat ze deze weginrichting nodig hebben om met hun grotere voertuigen op de relatief smalle wegen de bochten te kunnen nemen, zonder schade aan bermen en voertuigen te veroorzaken.

Hierop gaat de gemeente in gesprek met deze bezwaarmakers en voert ter plekke een schouw uit. Vervolgens volgt er een gesprek met alle belanghebbenden. De conclusie: ‘Afsluiting is mogelijk op voorwaarde dat de gemeente de bochten Heesakker – Belversestraat en Belversestraat – Ruiting aanpast.’ Die aanpassing komt er niet, omdat volgens de gemeente ‘na onderzoek blijkt dat grootschalige infrastructurele aanpassingen genomen moeten worden om een volwaardige alternatieve route te realiseren. Bovendien zijn beheerproblemen te verwachten. Gemeente oordeelt dat de bijkomende kosten niet te verantwoorden zijn.’

1 december 2023, 3,5 jaar na de aanvraag: Er wordt volgens de gemeente met de oorspronkelijke initiatiefnemers (de bewoners die geen vracht- en landbouwverkeer meer door hun straat willen, het blauwe deel) geen overeenstemming bereikt over alternatieven, en daarop besluit de gemeente om niet over te gaan tot de afsluiting, en de situatie vooralsnog te laten zoals die is.

9 januari 2024: de oorspronkelijke aanvragers maken bezwaar tegen de annulering en verzoeken alsnog uitvoering van wat zij zelf als goede oplossing zien. Volgens hen is aanpassing van de weginrichting nog steeds goed mogelijk en zijn de kosten van 30.000 euro met daaropvolgende beheerskosten wel reëel. Verder melden zij dat er volgens hen op 12 december een behandeling door de gemeentelijke bezwaarcommissie zou plaats vinden, waar zij niet voor zijn uitgenodigd (deze datum is opmerkelijk, omdat het besluit op 1 december al was genomen).

Ondanks dat zij de oorspronkelijke aanvragers zijn geweest, uiteraard belanghebbenden zijn én daar bovendien tijdig schriftelijk om hebben verzocht hebben ze geheel geen reactie ontvangen. Ook verklaren zij dat ze van de gemeente geen antwoord krijgen op aangetekende brieven met onder andere verzoek tot inzage in documenten.

Gemeente Oisterwijk laat over dat laatste onderdeel weten: ‘Omdat het bezwaarschrift nog behandeld moet worden, gaan we hier niet verder op in.’