Care Inn

Omgevingsdialoog woningbouw Beekdalpark bij voormalig zwembad De Leye in Oisterwijk


Vier jaar na de opening van het nieuwe zwembad met sporthal, komt er meer duidelijkheid over de plannen voor woningbouw op de plek van het voormalige sportcomplex De Leye. Gemeente Oisterwijk en Woningcorporatie Leystromen realiseren een zogenaamd ‘woonleeflandschap’ met de naam Beekdalpark.

Vogelvlucht-schets mogelijke inrichting en gebouwen Beekdal, voormalig zwembad De Leye. (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Zij ontwikkelen 75 tot 80 woningen in 4 bouwblokken, grotendeels sociaal en betaalbaar. Hier wordt wonen en zorg gecombineerd met openbaar groen, activiteiten en samenkomst. Op dit moment bereidt de gemeente Oisterwijk de bestemmingsplanprocedure voor. Op dinsdag 24 oktober vond daarom een omgevingsdialoog plaats voor direct omwonenden. Het concept bestemmingsplan en de te doorlopen procedure werd toegelicht; omwonenden hebben suggesties en opmerkingen meegegeven.

Projectwethouder Anne Cristien Spekle gaf aan dat zij het belangrijk vindt omwonenden bij het project te betrekken. De opmerkingen en suggesties worden meegenomen in de afwegingen, voordat het bestemmingsplan officieel ter inzage komt. Verwachting is dat dit dit jaar gaat gebeuren.