Care Inn

EKWC krijgt 16.400 van 240.000 euro uit Oisterwijks Corona Herstelplan


Het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) heeft van Gemeente Oisterwijk 16.400 euro ontvangen uit het Corona Herstelplan. Er was nog 240.000 euro over om te vergeven aan maatschappelijke organisaties die tijdens corona inkomsten hebben mis gelopen en binnen de voorwaarden van het plan passen. Het college van burgemeester en wethouders beslist hierover.

Het EKWC op de KVL in Oisterwijk (Foto: Wilma Stovers).

In 2020 werd de samenleving geconfronteerd met COVID-19 en de maatregelen die daarbij werden opgelegd. Het Rijk heeft toen financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om onder andere maatschappelijke organisaties te steunen. Hiervoor is destijds het Corona Herstelplan opgesteld. ‘We willen als gemeente Oisterwijk helpen met het herstellen van de sociale en economische schade. Het Corona Herstelplan zet zowel in op preventie als op herstel om zo goed mogelijk uit de crisis te komen en inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Oisterwijk een steuntje in de rug te bieden,’ aldus het Oisterwijkse college.

Het EKWC heeft volgens de gemeente de afgelopen jaren veel inkomsten misgelopen door opgelegde maatregelen in verband met de COVID-19 crisis. Vanwege de bijdrage van EKWC aan de sociaal maatschappelijke/culturele infrastructuur van Oisterwijk, kan met behulp van de financiële middelen uit het Corona Herstelplan ingezet worden op herstel van de bedrijfsvoering van EKWC. ‘Een belangrijk uitgangspunt van het Corona Herstelplan is dat de inzet van de middelen een maatschappelijk, sociaal en/of economisch belang dienen. De activiteiten van EKWC dragen bij aan
de sociaal maatschappelijke/culturele infrastructuur van Oisterwijk. De Stichting heeft ten doel de ontwikkeling van de beeldende kunst en vormgeving op basis van keramische materialen en technieken te stimuleren. EKWC ontvangt jaarlijks kunstenaars, architecten en ontwerpers vanuit de hele wereld. Zij werken en wonen een aantal maanden in Oisterwijk.’

Aanvragen konden tot 1 augustus 2022 worden ingediend. Vanwege wisseling in de directie van het EKWC is die aanvraag later alsnog gedaan, en nu gehonoreerd.

Gemeente Oisterwijk bekijkt begin volgend jaar wat er met het overschot van 224.000 gedaan kan worden.