uitgelicht

Gemeente Oisterwijk maakt nieuwe wijkindeling


Gemeente Oisterwijk heeft deels nieuwe wijken vastgesteld. Delen die eerst bij een wijk zouden behoren, worden nu apart gezien en krijgen een eigen wijknaam.

Regelmatig komt het voor dat inwoners over bepaalde ‘wijken’ spreken, die door de gemeente als ‘buurten’ worden gezien, of dat niet duidelijk is welke delen wel, en welke delen niet bij een bepaalde wijk behoren. Soms gaat het dan om een buurt. Ook zijn er binnen de gemeentelijke organisatie (mede door onze redactie)  verschillen opgemerkt in benaming en grenzen. Met name in de dorpen Moergestel en Haaren zijn buurten; die buurten worden door de gemeente niet als wijk aangemerkt. Enkele kleinere buurten in Oisterwijk krijgen wel een afzonderlijke wijknaam.

Voor een eenduidige communicatie met inwoners hecht de gemeente er waarde aan om een duidelijke wijkenkaart te maken (zie onder). ‘We stellen een actuele eenvoudige wijkindeling voor met logische begrenzingen, maar vooral ook waar inwoners zich in herkennen en zich in de wijk met elkaar verbonden (kunnen) voelen.’De gemeente heeft hiervoor toestemming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Aanpassingen

Een van de voorbeelden is de wijk Bunders, die volgens sommige gebruiken en gemeentelijke registraties de buurt Bunders samen met de buurt Levenskerk omvatte. Soms werd dat als één wijk gezien; soms als afzonderlijke wijken. Er is nu gekozen om deze twee afzonderlijk als wijk te benoemen. De omgeving van Klompven / Eikenven wordt losgekoppeld van Waterhoef en wordt een aparte wijk. George Perklaan en omgeving wordt losgekoppeld van wat volgens de gemeente eerst behoorde bij de Waterhoef, en volgens andere gebruiken bij het centrum zou passen. Het gebied van herbestemming van de voormalige leerfabriek KVL zou bij het centrum behoren, maar wordt nu als afzonderlijke wijk benoemd.

Verwarring

In de communicatie van de gemeente over deze nieuwe wijk/dorp indeling valt nu al een verwarring op. Zo is ’t Eind, een deel van Haaren dat als buurtschap gezien kan worden, niet meer als afzonderlijk deel aangemerkt, maar behoort volgens de informatie brief nu tot ‘centrum Haaren’. Op de kaart staat echter geen ‘centrum Haaren’ , maar noemt de gemeente het ‘Dorp Haaren’. Dat laatste is logischer, want de gehele bebouwde kom van Haaren behoort volgens de gemeente tot die ‘wijk’.

De nieuwe wijkindeling voor alle wijken en dorpen binnen de gemeente Oisterwijk.