uitgelicht

Burgemeester houdt afspraken over minderjarigen op AZC Oisterwijk achter


Begin oktober werd bekend dat op het AZC in Oisterwijk, tegen met de raad zorgvuldig overeengekomen afspraken in, 56% meer minderjarigen verblijven dan contractueel is vastgelegd. Burgemeester en COA waren hiervan op de hoogte; raad en inwoners niet. Een informatieverzoek blijft inhoudelijk onbeantwoord.

Burgemeester Hans Janssen (Foto: Masja Vlaminckx).

Burgemeester Hans Janssen geeft geen inzage in afspraken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over hogere aantallen Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) op het AZC in Oisterwijk. Tijdens een raadsbijeenkomst op 5 oktober kregen politici uitleg, en op 12 oktober gaf Janssen aan dat het onderwerp in het college (burgemeester en wethouders) was besproken. Letterlijk stelt de burgemeester, dat het onderwerp ‘in het college aan de orde is gekomen’. Uit navraag blijkt echter dat dit beperkt is gebleven tot een mededeling. Van een gezamenlijk collegebesluit is – zo blijkt nu – geen sprake geweest, ondanks dat deze door de burgemeester goedgekeurde afspraken een aanpassing betreft van de overeenkomst met het COA.

Afspraken
Vanwege eerdere overlast – die de laatste tijd sterk is afgenomen – was de afspraak met gemeenteraad en COA, dat er maximaal 50 AMV’ers in Oisterwijk zouden verblijven. Afwijken van de overeenkomst kan, maar de raad en ook omwonenden hadden daar graag vooraf informatie over ontvangen, zo bleek begin oktober. Om inzage te krijgen in wat er inhoudelijk is afgesproken met het COA, werd door onze redactie gevraagd om het betreffende collegeverslag en de daarbij bijbehorende documenten. Ook werd gevraagd om inzage in de afspraken die daarover schriftelijk of anderszins zijn vastgelegd, met onder andere de mailwisseling. Dit verzoek is op 13 oktober verzonden.

Stilte
Worden vragen van media meestal binnen een week of soms twee beantwoord; hier bleef het stil. We hebben de vragen op 23 oktober, 30 oktober, 1 november en 6 november herhaald. Op 9 november kwam enkel de boodschap via de woordvoerder van de burgemeester: ‘Over AMV is een mondelinge toelichting gedaan in het college.’ Geen inzage in afspraken, geen mailwisseling, niets. Diezelfde 9 november hebben we onze vraag herhaald, en op 20 november nogmaals. Geen reactie, geen ontvangstbevestiging, geen uitleg wanneer eventueel wel een antwoord verwacht kan worden, laat staan uitleg waarom er geen inzage wordt gegeven.

Dit na een uiterst zorgvuldig raadsproces en na meerdere onderhandelingen vastgesteld contract, dat gaat over de met zorg voor de medemens op te vangen asielzoekers en minderjarige vluchtelingen. De overeenkomst wordt door de burgemeester aangepast zonder de raad en inwoners daarbij te betrekken en zonder in het college hierover een besluit te nemen. De aangepaste afspraken die zijn gemaakt, staan blijkbaar niet op papier, zijn vermoedelijk niet schriftelijk vastgelegd, of ze worden door de burgemeester achter gehouden.