Care Inn

Slecht groenonderhoud en melding vervuilde grond op KVL Oisterwijk deels aangepakt


Vanuit de KVL, waar steeds meer wooncomplexen gereed komen en bewoners uitkijken naar afronding van het grootse herbestemmingsproject, werden afgelopen maand enkele klachten gemeld. Ze zijn of worden deels opgelost; deels niet.

Bodemsanering waar ook kinderen spelen? Het blijkt een misverstand.

Op de KVL klagen enkele inwoners over slecht onderhouden groenstroken van zowel gemeente als verhuurder Bouwinvest. Verder werd er afval aangetroffen en borden die zouden duiden op ‘vervuilde grond’. Een woordvoerder van Gemeente Oisterwijk liet recent weten dat de problemen deels zijn opgelost.

Dat er sprake zou zijn van vervuilde grond, bleek verwarring te zijn bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel, waarbij een brod aangaf dat er sprake zou zijn van ‘vervuilde grond’. ‘Er is afval van deze werkzaamheden tijdelijk op deze plek bewaard. Er is hierbij door de aannemer een hek gebruikt met dit bord erop. Er vindt echter geen bodemsanering plaats. Het afval en de hekken zijn inmiddels niet meer aanwezig.’

Voor de groenstroken die in eigendom en beheer zijn bij de gemeente, stelt deze dat een aantal van die groenstroken zijn voorzien van ‘een kruidenrijk mengsel, dit om de biodiversiteit te vergroten al dan niet te waarborgen. Op dit moment voldoet het onderhoud.’ Op het oog zien deze perken er rommelig uit en vermoeden inwoners dat het gaat om onkruid, maar dat is volgens de gemeente een bewuste keuze. Wat niet wegneemt dat inwoners, mochten zij denken dat iets niet in orde is, uiteraard altijd een melding kunnen doen via de Fixi-app of kunnen bellen met de gemeente.

Volgens inwoners is het maaiwerk slecht

Ook zijn er enkele groenstroken in bezit en beheer van verhuurder Bouwinvest. Namens hen stelt Anton de Graaf: ‘Het complex beschikt over een gemeenschappelijk parkeerterrein met groenstroken. Gedurende het afgelopen jaar heeft, in afwachting van nieuwe tuininrichting in het najaar, beperkt onderhoud plaatsgevonden. Het afgelopen jaar zijn er daarom geen kosten voor groenonderhoud in de servicekosten van de huurders opgenomen. Na herinrichting van de binnentuin wordt een groenonderhoudscontract opgesteld, welke terug zal komen in de servicekosten.’

Er zijn nog enkele gebouwen en daarmee ook de groenaanleg in aanbouw, en liggen er op de KVL nog delen braak. Hier zijn nog bouwplannen die in afwachting zijn van verdere ontwikkeling, of wachten op uitspraak van een gerechtelijke procedure alvorens deze verder kunnen worden opgepakt.

Tot slot, net als in Haaren, is het maaiwerk slecht, maar voldoet volgens de gemeente aan de norm. Daarover leest u hier meer (klik)