Care Inn

Parkeren op KVL Oisterwijk nog steeds groot probleem


Opnieuw komen er klachten van parkeerproblemen in de nieuwe wijk KVL, de woonwijk op het terrein van de voormalige leerfabriek in Oisterwijk.

Parkeren is al vele jaren een probleem op de KVL.

Gemeente Oisterwijk heeft bij de herinrichting van dit terrein gerekend op gezamenlijk gebruik van parkeervakken, door zowel bewoners als bedrijven. Het idee was dat bewoners overdag weg zijn, en bedrijven op die momenten de parkeerruimte kunnen gebruiken; en omgekeerd. In de praktijk is er echter vanaf het begin een probleem geweest en met herhaling werd hier melding van gemaakt. De problemen ontstaan deels vanwege meer thuiswerkende of mensen met afwijkende werktijden; deels vanwege een algeheel tekort aan parkeervakken; deels door parkeerders van buiten de wijk.

Er zijn voor zowel het hotel als de winkels wel parkeerterreinen gerealiseerd, maar die zijn niet voor openbaar gebruik / niet gratis. Vanwege een toename aan betaald parkeren en de zogenaamde blauwe zones, parkeren ook anderen in deze en omliggende straten. Ook zijn er bezoekers aan de horeca en bedrijven die volgens de wijkbewoners de auto in hun woonstraten parkeren, waardoor deze volgens eigen zeggen vaak 300 meter of verder moeten lopen.

Namens de bewoners van de Almystraat, is onderstaande brief aan de raad en het college verzonden:

Geachte lezer(s)

Deze e-mail schrijf ik u, om het zéér urgente parkeerprobleem aan de Almystraat onder uw aandacht te brengen. Wij wonen nu bijna één jaar aan de Almystraat en zien de parkeerdruk dagelijks verder toenemen vanwege de vele bedrijven gevestigd in het KVL-gebouw, cafe De Kazerne en hotel Neo by KVL. Om nog maar niet naar begin 2024 te kijken als het grote appartementencomplex opgeleverd gaat worden.

Heden ten dage is het, zelfs op avonden en in het weekend, onmogelijk voor bewoners van de Almystraat om dichter dan 300 meter bij je huis te parkeren!! Vervelend, wanneer je thuis komt van het werk en een eind door de regen moet lopen, onmogelijk met een kind en (boodschappen)tassen!

Deze situatie is bij de BOA’s genoegzaam bekend. Tijdens hun surveillance verbaliseren zij ook regelmatig verkeerd geparkeerde voertuigen. Wat wij alleen maar kunnen waarderen en aanmoedigen.
Namens de bewoners van de Almystraat vraag ik u vriendelijk doch dringend deze mail spoedig in behandeling te nemen en een vergunninghouders-/blauwe zone te verwezenlijken.

Uiteraard zijn wij bereid in een persoonlijk gesprek een en ander nader toe te lichten.

Een spoedige reactie zien wij met belangstelling tegemoet.