Care Inn

Paal en perk aan noodopvang asielzoekers op azc camping De Reebok in Oisterwijk


Raadslid Inge van Beers heeft afgelopen donderdag paal en perk willen stellen aan het besluit van het college (burgemeester en wethouders) om de vluchtelingenopvang op voormalige camping De Reebok open te houden voor asielzoekers en statushouders. Ze noemde het ‘driemaal is scheepsrecht’.

De voormalige camping De Reebok nu in gebruik als noodopvang voor AZC Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Tweemaal eerder werd aan omwonenden uitgesproken dat de sluitingsdatum van de noodopvang De Reebok eind 2023 zou zijn. Nu de derde keer werd zonder communicatie de sluiting uitgesteld. Van Beers is niet tegen de opvang, maar wel de manier van communicatie en het niet vaststellen van een einddatum. Een derde uitstel zou volgens Van Beers genoeg moeten zijn en dan alleen met een maximale termijn. Dat de opvang nog gebruikt gaat worden tijdens de verbouwing van het AZC in Oisterwijk, daar heeft Van Beers geen moeite mee.

Eind 2025

Burgemeester Hans Janssen, verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in Oisterwijk, laat weten dat de omwonenden alsnog geïnformeerd worden. Verder laat hij weten dat ook eigenaar Natuurmonumenten heeft gesteld dat hiermee sprake is van de laatste uitstel. De burgemeester zegt toe dat De Reebok inderdaad nu voor de laatste keer als opvang verlengd wordt; ditmaal tot na de oplevering van de nieuwbouw van het AZC, verwacht eind 2025.

Onbekend

Raadslid Roel van den Bersselaar (PGB) geeft aan dat een maximale datum stellen haast niet kan, vanwege het feit dat nog onzeker is wanneer de nieuwbouw kan starten en klaar is. Er zijn nog geen vergunningen voor de nieuwbouw, en nog onbekend is of er bijvoorbeeld bezwaren komen of ander uitstel. Raadslid Rob Mallens (VVD) is van mening dat eerdere afspraken nagekomen moeten worden, en als het noodzakelijk is dat daarvan wordt afgeweken, goede communicatie daarover nodig is. Duidelijk mag zijn dat die communicatie volledig ontbrak; omwonenden hebben tweemaal schriftelijk een zo nu blijkt onjuiste uiterste termijn gekregen en moesten nu via de media vernemen dat noodopvang De Reebok langer open blijft.

Stilzwijgend

Over het algemeen zijn alle raadsleden er van overtuigd dat de opvang nog nodig is, en donderdagavond werd dan ook door allen genoegen genomen met de toezeggingen van de burgemeester. Het collegebesluit hierover, waarin dit alles wordt vastgelegd, volgt volgens hem binnen enkele weken. Dat is overigens wel te laat, immers zou de opvang afgelopen 30 september gesloten worden, en is deze zonder nieuwe besluitvorming en zonder overeenkomst letterlijk stilzwijgend verlengd.