Care Inn

Omstreden laarzenpad langs luxe woningbouw alsnog begaanbaar gemaakt


Een inwoner uit Oisterwijk heeft bij de gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen de ondanks afspraken ontoegankelijkheid van een landschappelijk stuk groen langs de Achterste Stroom in Oisterwijk.

Door een hek en wildgroei alsmede aanplant is de walkant niet bereikbaar, van een laarzenpad is geen sprake.

Het betreft een locatie voor luxe woningen op het voormalige terrein van restaurant Bosrand in Oisterwijk. Met de nieuwe eigenaren zou afgesproken zijn dat er een pad vrij zou blijven langs het water, en daarmee dus ook dat achtertuinen en daarbij behorende afzettingen niet tot aan het water doorgetrokken zouden worden. Daarmee zou verzekerd zijn dat wandelaars langs dit zogenaamde laarzenpad konden wandelen, en ook zichtlijnen op de stroom vrij zouden blijven.

Volgens een inwoner, die daarover in mei van dit jaar (half jaar geleden) een brief heeft geschreven aan college en raad,  komt daar niets van terecht. Een verplaatste grote eikenboom is verdroogd, het gebied is door wilde onkruidgroei onbegaanbaar, er is nieuwe beplanting geplaatst precies op het beoogde pad en een hek belemmerd de doorgang voor de liefhebbers die aldaar willen wandelen. Ook stelt de briefschrijver, dat in de afspraken met de verkopende makelaar en nieuwe eigenaren over het pad niets is vastgelegd, ondanks dat dit wel een belofte is geweest van de projectontwikkelaar, mede ook richting gemeentepolitiek, en deze met die belofte een rechtszaak heeft voorkomen.

Gelijk

De briefschrijver krijgt nu van het college (burgemeester en wethouders) daarin gelijk. Het college erkent de afspraken, en erkent ook dat er maatregelen nodig zijn. ‘De ontwikkelaar heeft inmiddels haar taak overgedragen aan een Vereniging van Eigenaren in plan Bosrand. Na overleg met Waterschap de Dommel en de Vereniging van Eigenaren van plan Bosrand ligt er de afspraak dat het Waterschap, bij het onderhoud aan de Achterste Stroom, ook het onderhoud van het aanwezige laarzenpad in haar jaarlijkse planning opneemt. Zo mogelijk wordt er binnenkort begonnen met maaien en waar nodig snoeien van te hoog opgaande beplanting op het laarzenpad.’

Daarmee zou het pad weer begaanbaar moeten worden.