ondernemers

Gemeenteraad vraagt maar wethouder doet niets met hulpvragende ondernemers


Een hele rits ondernemers die hulp en overleg vragen, de gemeenteraad die aan wethouder Logister (D66) aangeeft in overleg te gaan, maar ook op verzoek van die ondernemers komt geen afspraak.

Toekomstige woningbouw, industrie moet weg om wonen mogelijk te maken.

De zo noodzakelijke woningbouw naast industrie, en wellicht ook woningbouw op de plek waar nu de ondernemers hun bedrijf hebben; het is zonder goed overleg en samenwerking een onmogelijk opgave. Ondertussen de ondernemers zonder informatie (klik hier) met hun zorgen laten zweven. Daarover gaat onderstaande noodkreet aan de raadsleden:

Edelachtbare leden van de Gemeenteraad,

Tijdens uw Raadsvergadering van 25 mei 2023 heeft uw Raad ondanks onze bezwaren het Bestemmingsplan Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat aangenomen. Tijdens deze Raadsvergadering hebben verscheidene van uw leden de Wethouder gevraagd om contact op te nemen met de ondernemers die hun bedrijf uitoefenen op het bedrijventerrein Kerkhoven en om met deze ondernemers in gesprek te gaan over de ‘toekomst’. Het CDA vroeg in deze zelfs om een toezegging van de wethouder. Op deze verzoeken gaf de wethouder aan dat deze gesprekken met ons als ondernemers uiteraard zouden gaan plaatsvinden, maar een toezegging deed hij niet omdat deze gesprekken op basis van een ouder Raadsbesluit reeds dienden plaats te vinden.

Inmiddels zijn we 5 maanden verder en is er nog niet één initiatief vanuit de Gemeente Oisterwijk, het B&W of de Wethouder gekomen om met ons, of met een van ons, contact op te nemen.

Sterker nog, wij van onze kant hebben verscheidene pogingen ondernomen om met de Wethouder in contact te komen, maar lopen daarbij steevast tegen een muur aan. En net als voorheen lijkt het onmogelijk om in contact te komen met de Wethouder. De ontwikkelingen bij ons op de hoek van de straat denderen echter voort en wij beginnen ons steeds meer zorgen te maken over de toekomst van onze bedrijven.

Wat we wel mee hebben gekregen is dat er op 20 september 2023 een mooi artikel getiteld: “Oisterwijk en Tilburg presenteren ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied” op de website van de Gemeente Oisterwijk is verschenen. In dit artikel worden grote woorden gesproken. De Wethouder stelt onder andere het volgende: “Het maken van deze visie doen we natuurlijk niet alleen. Sinds 2021 zijn we hierover in gesprek met de dorpsraden, ondernemers, ondernemersverenigingen…”

Gezien het bovenstaande overlegt de Wethouder/het B&W dus heel graag met een veelheid aan betrokkenen, maar helaas lijkt hij liever niet in gesprek te gaan met de ondernemers die op het bedrijventerrein Kerkhoven hun bedrijf uitoefenen.

Omdat de heer de Werdt in uw vergadering van 25 mei 2023 aangaf dat wij met uw Raad contact op mochten nemen als voornoemde gesprekken niet plaatsvonden, danwel indien die gesprekken niet verliepen zoals van partijen mag worden verwacht, doen wij u dit verzoek toekomen. Door zowel het feit dat er vanuit de Gemeente Oisterwijk, het B&W of de Wethouder na 5 maanden nog niet één poging is ondernomen om contact met ons op te nemen om een afspraak voor een gesprek over de toekomst in te plannen als door het feit dat wij bij onze pogingen om in contact te komen met de
Wethouder telkens tegen een muur oplopen, voelen wij ons als ondernemers wederom door de Gemeente Oisterwijk, het B&W en de Wethouder in ons hemd gezet.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om het B&W nogmaals dringend te verzoeken om contact met ons op te nemen om een
gesprek in te plannen waarin we met elkaar kunnen bespreken hoe de toekomst van zowel het bedrijventerrein als die van onze bedrijven vorm kan worden gegeven.

Bij dit gesprek zouden in ieder geval graag vertegenwoordigers van de volgende bedrijven willen aanschuiven:
• Duross Holding B.V.;
• Cancontrol B.V.;
• Machinerysearcher B.V.;
• Groothandel Kozijnen Oisterwijk B.V.;
• Hooli B.V.;
• Filstar B.V.;
• Van Alem Vastgoed;
• van Breugel Beheer B.V.;
• TS Trucks B.V.;
• Hydrocare B.V.;
• Hydrocare Marine B.V.;
• Potenza Motorsport;
• Olie en benzinehandel Westgeest B.V.;
• GP Groot energie B.V.; en
• Nibro B.V..
U hartelijk dankend voor uw aandacht.
Hoogachtend,