Care Inn

Eigen woning is complex onderdeel bij scheiding *


Het afhandelen van een scheiding, en dan vooral de verkoop of juist het behoud van de gezamenlijke woning, is voor veel mensen een moeizaam proces. Vaak hebben de partners geen afspraken gemaakt over de financiën na een breuk.

Uit recent onderzoek onder 4.000 Nederlanders bleek dat bij 25% van de ondervraagden zijn of haar relatie ooit is stukgelopen vanuit een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Bijna 60 procent van deze mensen was onvoldoende op de hoogte van de financiële gevolgen van de relatiebreuk. Bij 1 op de 5 van de gescheiden mensen kwam een van de partners door de scheiding in de financiële problemen. Het afhandelen van de scheiding bleek voor een groot deel van de ondervraagden een moeizaam proces. Een kwart geeft aan dat zij meer hulp hadden kunnen gebruiken bij de financiële afwikkeling van hun relatiebreuk.

Stappenplan

Wat te (kunnen) doen met de woning bij een scheiding?

Na een scheiding blijft regelmatig een van de twee partners in de koopwoning wonen. Een van de partners moet dan worden uitgekocht en de gezamenlijke hypotheek moet op één naam komen te staan. Daarvoor is nodig dat de bank de vertrekkende partner ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid verleent. Finfin heeft daarvoor een handig stappenplan ontwikkeld dat je hier kunt vinden.

Heb je nooit afspraken over de financiën gemaakt tijdens de relatie dan kunnen er discussies ontstaan over bijvoorbeeld uitgaven aan de woning en de manier waarop dat nu verdeeld moet worden. Heeft een van tweeën bijvoorbeeld een verbouwing gefinancierd, meer eigen geld ingebracht of vaker een aflossing uit eigen middelen gedaan? Wat betekent dat dan voor de verdeling? Overleg al deze zaken met je financieel adviseur die je zo nodig kan doorverwijzen naar een mediator.

Geldplan

Hoe sta je er na de scheiding financieel eigenlijk voor? Budgetinstituut Nibud heeft een ‘geldplan Scheiden’ ontworpen. In de tool beantwoord je enkele vragen over je persoonlijke situatie. Je vult het inkomen van jezelf en je partner in, de maandelijkse huurlasten/hypotheeklasten en het eigen vermogen zoals spaargeld. Op basis daarvan zie je een schatting, per persoon, van de inkomsten en uitgaven na scheiding. De tool geeft op basis van de gezinssamenstelling indicatieve bedragen voor boodschappen, kleding en vervoer. De bedragen zijn aan te passen aan jouw werkelijke situatie. Op die manier krijg je inzicht in de situatie na de scheiding.

NHG

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan heb je een extra vangnet in geval van een relatiebreuk. In sommige gevallen kan er een eenmalige aflossing worden gedaan waardoor de woonlasten betaalbaar worden voor een van de partners. Je adviseur kan je met dit traject helpen. Voor informatie en/of advies kan je terecht bij Midden Brabant Advies.

Contactgegevens Midden Brabant Advies

Kantoor: Baerdijk 20, 5061 GG Oisterwijk
Website: www.middenbrabantadvies.nl
Mailadres: info@middenbrabantadvies.nl
Telefoon: 013-5212001

* Uitleg over de ster in de titel leest u in onze Disclaimer