Care Inn

Van Gogh Nationaal Park in Natuurtheater Oisterwijk


Op zondagmiddag 3 september vanaf 14.00 uur zal er onder de titel “Leve de Natuur” een openluchtbijenkomst worden gehouden in het Natuurtheater Oisterwijk, georganiseerd door het Van Gogh Nationaal Park, de Protestante gemeente Oisterwijk en de Sint Jozef Parochie Haaren Moergestel Oisterwijk.

Hoofdspreker zal zijn Bisschop Gerard de Korte. Hij spreekt over de zorg voor onze natuur en een leefbare aarde nu en in de toekomst tegen de achtergrond van de wereldwijde klimaatcrisis. De inleiding en het slotwoord zullen worden verzorgd door dominee Winanda de Vroe en pastoor Francis de Meyer. Een belangrijk thema in de rede van bisschop de Korte zal zijn de Encycliek “Laudato Si” van paus Franciscus uit 2015. De paus geeft hierin een fundamentele bezinning op onze verantwoordelijkheid voor een leefbare aarde, de zorg voor de aarde als “’ons gemeenschappelijk huis”. Daarbij laat hij zich inspireren door zijn naamgenoot Franciscus van Assisi. In zijn loflied “Laudato si” wijst Franciscus van Assisi ons op de aarde als ons gemeenschappelijk huis, als een zuster met wie we ons leven delen en als een goede moeder die ons met open armen ontvangt.

In de uitnodiging gaan schilderkunst en natuur in elkaar over…

Na de rede van bisschop De Korte zullen de “patroons” van het Van Gogh Nationaal Park, Yvo Kortmann en Jan Baan, korte gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de organisaties die betrokken zijn bij het Nationaal Park: de boeren, de natuur- en milieuorganisaties, de provincie, de waterschappen, de gemeenten, het bedrijfsleven en de parkorganisatie. Ook bezoekers van de bijeenkomst krijgen gelegenheid te reageren. De presentatie is in handen van Patrick Timmermans, historicus en directeur Erfgoed Brabant.

Er zal een apart kinderprogramma zijn, verzorgd in samenwerking met het IVN. De bijeenkomst zal muzikaal omlijst worden door de reggeaband Hall of Reggea met songs die aansluiten bij het thema. De bijeenkomst is bedoeld als oproep aan de bewoners en de 70 organisaties die betrokken zijn bij het Van Gogh Nationaal Park om zich in te zetten een leefbare regio, een gezamenlijke aanpak van de klimaatcrisis en zorg voor de natuur in het gebied van het Nationaal Park. Dit beslaat een kwart van de provincie Noord Brabant. In dit gebied liggen uitgestrekte Natura 2000 gebieden, fraaie agrarische cultuurlandschappen, slingerende beekdalen. Ook dorpen en steden, waaronder de vier grootste van de provincie: Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda. Van de 2,5 miljoen Brabanders wonen er 1,5 miljoen in dit gebied. Het zou mooi zijn als het gebied van het Van Gogh Nationaal Park een proeftuin kan worden voor de gezamenlijke aanpak van de klimaatcrisis.

Inspirerende middag
De presentatie van de middag is in handen van Patrick Timmermans, historicus en directeur Erfgoed Brabant. De korte gesprekken worden geleid door Jan Baan en Yvo Kortmann, Patronen van Van Gogh NP. De Tilburgse band Hall of Reggae zorgt voor de muziek met nummers die aansluiten bij het thema. Ook reiken Van Gogh NP en IVN Natuureducatie deze middag de Gouden Zaaier uit, een
onderscheiding voor initiatiefnemers die zich inzetten voor een gezonde, groene en mooie omgeving in het gebied van Van Gogh NP.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor alle bewoners en de 70 organisaties die betrokken zijn bij het Van Gogh Nationaal Park. Met hen gaan we in gesprek over een leefbare regio, een gezamenlijke klimaataanpak en zorg voor de natuur in het gebied van het Nationaal Park.

Kinderprogramma
Voor kinderen is er een apart kinderprogramma, dat wordt verzorgd in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Entree en aanmelden
De entree is gratis, maar voor de organisatie is het prettig als u zich alvast aanmeldt op natuurtheater.nl/programma.

Bij erg slecht weer verwelkomen de initiatiefnemers u in de St. Petruskerk, Kerkplein 1 in Oisterwijk. Op de website van het Natuurtheater houden zij u op de hoogte.