Care Inn

Gemeente heeft alsnog aanpassingen gedaan aan Monseigneur Zwijsenstraat Haaren


In oktober was het voor de gemeente niet nodig aanpassingen te doen, anders dan het wit schilderen van de potentieel gevaarlijk uitstekende betonblokken; later zijn de betonblokken deels alsnog weggehaald.

In oktober 2022, kort na de realisatie van het nieuwe wegdek, was het nog ‘Oppassen in de nieuwe Monseigneur Zwijsenstraat in Haaren (klik)‘. Bermverharding, gerealiseerd met betonnen stroken langs het asfalt, waren soms wel en soms niet aanwezig. De schrikblokken in enkele bochten waren later wel witgeschilderd, maar lagen nog steeds in het verlengde van de rijrichting en zouden daarmee gevaarlijke obstakels kunnen worden.¬† Een lid van de lokale Veilig Verkeer Nederland (VVN) noemde de wegaanleg vreemd, en ook verwarrend (klik).

Deze week laat de gemeente in reactie op onze vragen weten dergelijke blokken altijd wit te schilderen. Dat was destijds nog niet gedaan, ondanks dat de weg wel opengesteld werd voor verkeer. Ook blijken er later een aantal blokken te zijn weggehaald. Blijkbaar was de waarneming van een potentieel onveilige situatie – in ons bericht van oktober 2022 – niet zo vreemd. ‘Er zijn vier blokken verwijderd omdat deze niet op de goede plaats zijn aangebracht,’ aldus een woordvoerder van de gemeente deze week.

De destijds nog grijze betonblokken, in het verlengde van de uitwijkstroken, zijn ondertussen deels verwijderd (Foto: Joris van der Pijll).

De bermverharding blijft deels afwezig. Het asfaltdek ligt op die plaatsen volgens de gemeente dicht bij de bomen, waardoor vanwege boomwortels een dergelijke extra betonstrook niet kan. Het probleem van een wisselende weginrichting – met soms wel en dan geen betonstroken – blijft daarmee bestaan. Waarschuwingsborden – dat werd in oktober nog overwogen – zijn niet geplaatst. Wel zijn er ook aan die betonstroken werkzaamheden uitgevoerd. ‘Op een aantal plaatsen merken we dat de blokken weggereden worden. Hier brengen we extra versterking aan. Er zijn een aantal blokken die door fabrieksfouten zijn gebroken. Die worden vervangen.’

De meerkosten voor de aanpassingen en herstel aan de recent vernieuwde Monseigneur Zwijsenstraat in Haaren bedragen volgens de gemeente ongeveer 15.000 euro. ‘Een deel van de kosten is voor rekening van de aannemer, een deel voor de leverancier en een deel voor de gemeente.’ Volgens de gemeente hadden deze kosten niet voorkomen kunnen worden. ‘Na realisatie komt het wel eens vaker voor dat zaken nazorg vragen of aanpassing nodig hebben. De fabrieksfout was niet voorzien.’

Een vergelijkbaar probleem heeft zich voorgedaan in Moergestel; daar waren grote delen van de nieuwe betonstroken al snel vernield. Volgens de gemeente betrof het in Moergestel een fabrieksfout: ‘Deze schade wordt door leverancier en verzekering aannemer vergoed’.