Care Inn

Restaurant mooR in Oisterwijk moet sluiten


Restaurant mooR Wining & Dining aan de Lind 47a in Oisterwijk gaat per 31 oktober 2023 de deuren sluiten.

De coronacrisis, en de financiële gevolgen daarvan, hebben een dusdanige impact gehad die het restaurant niet meer te boven is gekomen. De leiding van mooR betreurt het ten zeerste maar ziet geen andere uitweg.

Het personeel is geïnformeerd over de voorgenomen sluiting. Voor hen is het extra zuur omdat het team zich de voorbije tijd enorm heeft ingezet om van mooR een succes te maken. mooR bedankt personeel én gasten voor de prachtige tijden die zij met elkaar hebben beleefd. Ondanks het feit dat de sluiting in zicht is, gaat mooR er nog een mooie twee laatste maanden van maken. Na 31 oktober ligt de weg open voor een nieuw restaurant en een nieuw concept. Er zal alles aan gedaan worden om daar wat moois van te maken. Wat precies, daarover is nu nog niets te zeggen, het zal begin volgend jaar zijn voordat daar nieuws over komt.