uitgelicht

Beeldbank Oisterwijk: Sanering zandvang in Oisterwijkse Voorste Stroom, 2001


De Beeldbank in Oisterwijk toont u films van vroeger en nu. Wekelijks presenteren de vrijwilligers van de Beeldbank u een film, die u in de Beeldbank terug kan vinden.

Sanering van de zandvang in de Voorste Stroom in 2001. (Bron: LOVO)

In de decennia rond 1900 loosde de Tilburgse industrie haar afvalstoffen in waterstromen die door Oisterwijk lopen. Het water raakte zwaar vervuild, een dikke koek dreef erop en de stank was enorm. Een tientallen jaren durend Oisterwijks protest tot aan de Hoge Raad en Koning Willem III aan toe resulteerde uiteindelijk tot verstandige inzichten én in een waterzuiveringsinstallatie in Tilburg.

De vervuilde sloten, beken en stromen waren daarna niet in een slag schoon, dat duurt vele tientallen jaren.

Een methode om de vervuiling aan te pakken is het creëren van zogenaamde zandvangen. Dat zijn verbredingen in een waterstroom. Het water heeft daar meer ruimte, stroomt hierdoor langzamer en krijgt de kans er zand en slib achter te laten waar de vervuiling zich aan gehecht heeft.

In de Voorste Stroom langs het fietspad bij de Beukendreef ligt zo’n zandvang. Ruwweg eens in de twintig jaar geraakt deze zó vol met zand en slib dat er zelfs eilanden gevormd worden. In theorie kan het zand worden hergebruikt; het slib echter zit vol vervuiling en moet worden aangepakt.

De zandvang werd in 1983 grondig gezuiverd. In 2001 was het opnieuw hoognodig. Een taak voor Waterschap Den Dommel. Watergraaf Ingenieur Segers, zijn rechterhand Van Den Broek en Burgemeester Yvo Kortmann kwamen een kijkje nemen bij de werkzaamheden en geven uitleg aan LOVO-reporter Bèr Koster.

Waterzuivering en meandering zit nog altijd op het netvlies in het waterbeheer. Alvorens het water Oisterwijk bereikt stroomt dit door de zogeheten Duurzaamheidsvallei. De Stichting die zich hard maakt voor dit gebied werkt daar samen met het waterschap gedreven aan.

 

 

 

Klik en bekijk de Beeldbank van Oisterwijk