uitgelicht

Gemeente Oisterwijk heeft bijna twee maanden nodig om ongeveer niks te zeggen over leegstaande panden


Raadslid Geertje Mink (CDA) had graag informatie gehad over twee leegstaande woningen in Oisterwijk, ‘wat er aan de hand is.’

Geertje Mink – CDA Oisterwijk – maakt zich zorgen over leegstaande panden.

Dat Gemeente Oisterwijk geen Leegstandsverordening heeft was reeds bekend, ook bij Mevrouw Mink. In een leegstandsverordening beschrijft een gemeente wat zij doen als woningen langere tijd leeg staan. In een groter algemeen belang kan een gemeente ingrijpen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op zo’n woning. In geval van structurele omvangrijke woningnood zou dat een dergelijk algemeen belang dienen.

Om allereerst inzage te krijgen wat en hoe groot het probleem in Oisterwijk is, heeft Mink op 26 mei van dit jaar gevraagd om informatie over de twee bij het CDA bekende adressen, te weten Willem Alexanderlaan 13 en  Pannenschuurlaan 207.  Daarbij meteen ook de vraag: ‘Mogelijk zijn er nog meer woningen die al langdurig leegstaan. Mocht dit het geval zijn willen wij toch vragen of de wethouder hier een overzicht over kan geven. En wat hier aan gedaan wordt.  Wij als gemeente hebben een grote woningnood en zien dan ook graag, dat ook leegstaande woningen/ panden, hiervoor een oplossing komt, bewoonbaar wordt en of in gewoond wordt. De gemeente kan langdurig leegstaande woningen vorderen. Deze bevoegdheid is geregeld in de Leegstandswet, waarnaar ik kortheidshalve verwijs.’

Het college (burgemeester en wethouders) reageert deze week op 11 juli: ‘Wij kunnen niet ingaan op deze twee individuele situaties omdat de woningen particulier eigendom zijn.’ Ofwel, het college weigert aan dit raadslid antwoord te geven op formeel volgens art. 42 gestelde vragen.

Verder laat het college weten geen registratie bij te houden en er eerder voor gekozen te hebben geen  leegstandsverordening te voorzien. Ongevraagd komt er een inhoudelijke reactie op het gestelde woningnoodprobleem:  ‘In de door de raad vastgestelde Woonzorgvisie is de keuze gemaakt om andere publiekrechtelijke juridische instrumenten, zoals het splitsen van woningen, in te zetten om de bouw van betaalbare woningen mogelijk te maken en deze woningen voor langere tijd betaalbaar en bereikbaar te houden voor de lagere inkomensgroepen.’