Care Inn

Moergestelse ontmoet Koningin Maxima


Heidi van den Hout, getogen Moergestelse en momenteel woonachtig in Best, heeft afgelopen week een bijzondere ontmoeting meegemaakt met Koningin Maxima.

Heidi van den Hout naast Koningin Maxima (Foto: Robin Utrecht | MIND Us)

Heidi is werkzaam als projectleider studentenwelzijn bij de opleiding Pedagogiek (Fontys). Afgelopen woensdag stond er in het kader van dit project een groot event op het programma: de overhandiging van het rapport en handreiking bij het onderzoek ‘Harder Better Faster Stronger?’. De overhandiging vond plaats in Den Bosch bij de opleiding Pedagogiek. ‘Met dit onderzoek worden inzichten verkregen in de risico- en beschermende factoren en oplossingsrichtingen van prestatiedruk en stress van studenten in het hoger onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door Trimbos-Instituut, ECIO en RIVM met als hoofddonderzoeker Jolien Dopmeijer,’ aldus Heidi.

De rapportage en handreiking werden overhandigd aan Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Robbert Dijkgraaf, de opdrachtgever van dit onderzoek. Hierbij waren ruim 180 gasten uit het veld aanwezig, waaronder de studenten zelf. ‘De hoofdbevinding is dat een opstapeling van onzekerheden schuilgaat achter de ervaren prestatiedruk en stress. Er werden meerdere aanbevelingen gedaan, welke zijn te vatten in twee hoofdsporen die elkaar dienen te versterken: het versterken van de (mentale-, digitale- en studie-)vaardigheden van studenten én het reduceren van onzekerheden in de context van de student: in het onderwijs en maatschappelijk gezien. Dit laat zien dat er ook een gedeelde verantwoordelijkheid is. Goed nieuws? Het is op te lossen. Studenten voelen zelf ook verantwoordelijkheid, maar…we moeten stoppen met die sec bij hen neer te leggen. Hun beleving serieuzer nemen en het stoppen van de miskenning van de druk waaronder zij leven is essentieel.’

De opleiding Pedagogiek in samenwerking met Fontys Hogeschool mocht dit event hosten én kreeg ook een inhoudelijke rol. ‘Ik was bijvoorbeeld onderdeel van een panel, samen met minister Dijkgraaf, Rob Vaesen en twee studenten. We bespraken de resultaten van het onderzoek. Tevens verzorgde ik samen met twee studenten een deelsessie over het hanteren van onzekerheid, in aanwezigheid van zowel de Koningin als de Minister. Het was een prachtige dag met veel awareness voor studentenwelzijn.’