uitpunt

Partij CDA: Jongerencentrum Pannenschuur en Visie Openbare Ruimte Raadsvergadering


Donderdag 13 april was de start van een jongerencentrum in de wijk Pannenschuur één van de onderwerpen van de raadsvergadering. Het CDA ziet dit als een mooie kans om te investeren in de jeugd. De afgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met de toekomstige omwonenden van het jongerencentrum. Daar kwam naar voren dat er ook aardig wat commentaar was op de voorgestelde locatie.

Toch ziet het CDA de start met het jongerencentrum in de Pannenschuur nog steeds zitten. Alleen hoort daar volgens ons wel een duidelijk inperking van de doelgroep bij. Wij denken dan aan de leeftijdsgroep tot 17 ~ 18 jaar. Voor de leeftijd van 18 en ouder is de voorgestelde locatie in de Pannenschuur naar ons idee niet geschikt.

Ook lijkt het ons niet de goede insteek dat het jongerenwerk alleen in de kern Oisterwijk plaatsvind. Iets soortgelijk is op zijn plaats in zowel Haaren als Moergestel.

De verdere discussie tijdens de raadsvergadering maakte duidelijk dat er nog veel vragen waren over de invulling van het jongerencentrum en, in het algemeen, wat de gemeente zou kunnen doen om jongeren te ondersteunen. In vervolg hierop is besloten om een aparte raadsbijeenkomst te wijden aan het bepalen van het jeugdbeleid door de gemeente. Op basis daarvan zijn wij positief over de komst van het jongerencentrum.

Het volgende onderwerp was de Visie Openbare Ruimte. Die is in goede samenwerking met stakeholders en inwoners tot stand gekomen. Inhoudelijk is het een prima stuk, waarbij de inwoners aangeven vooral veel groen te willen in de openbare ruimte. 

De uitwerking van de visie moet echter nog komen … en dan zal blijken of deze visie inderdaad een hele goede is. Het CDA wil daarom dat ook bij de uitwerking dezelfde stakeholders en inwoners mee kunnen beslissen. Een prima middel daarvoor is de Groene Kansenkaart (een kaart met mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken). 

Daarom heeft het CDA een motie opgesteld, die we samen met PRO, D66 en AB in hebben gediend. De motie is in de raadsvergadering unaniem aangenomen. De motie zorgt er voor dat de Visie een vervolg krijgt in de vorm van een Groene Kansenkaart. Een Groene Kansenkaart, die samen met álle stakeholders, zoals het Biodiversiteitsteam, de Bijenverenigingen, de Samenwerkende Boomkwekers, de Fietsersbond en de Land- en Tuinbouwbond wordt opgesteld en onderhouden.

Het CDA vindt een goed vervolg op de Visie Openbare Ruimte, want: de openbare ruimte is van iedereen!

Bron: Partij CDA

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)