Care Inn

Flexwoningen blijven ook voor Oisterwijk in de opslag staan


Een geniaal plan van onze landelijke overheid: Laten we de gemeente helpen met het beschikbaar stellen van flexwoningen zodat er snel veel mensen een woonruimte krijgen, we bouwen er alvast een paarduizend in een fabriek, scheelt ook stikstofproblemen. Niet zo’n gek plan, zeker niet nu ook deze week weer blijkt dat de minister het erg somber inziet; weinig bouwgrond, hogere bouwkosten, hogere rente, een toename in aantal woningzoekenden, en van het salaris blijft minder geld over om te wonen want inflatie!

Hugo de Jonge, minister van wonen, aangesteld voor snel en veel betaalbaar wonen, heeft nog ongeveer 800 woonunits over. Ze staan stof te happen in een loods, wachtende op een plekje.

Eric Logister, Oisterwijks wethouder van wonen, aangesteld voor snel en veel betaalbaar wonen, heeft een plekje, wachtende op, maar had nog geen idee of en hoe.

Helaas

Meer, snel en tijdelijk (Foto voorbeeld: MyBase)

Onze redactie moest vorige week bij het aanhoren van landelijk nieuws toch even de wenkbrauwen fronsen, want waarom staan er woonunits te wachten, als we in Oisterwijk proberen zo snel mogelijk de ergste nood te lenigen? Hoeveel woningen wil Oisterwijk hebben, en waarom staan die nog niet op de vrachtwagen? Hoeveel geld zou de gemeente hiermee kunnen besparen, en waarom hoort niemand hier iets over?

De wethouder (namens hem zijn woordvoerder) verwees ons naar de woningbouwcorporatie, want ‘die werken op dit moment aan plan voor twee locaties in onze gemeente’. Vreemd, want precies daarvoor was toch een extra ambtenaar aangetrokken? Die woningbouwcorporatie kon eigenlijk ook niet veel zeggen. ‘We zijn met de gemeente in gesprek over het aanbod.’

Nog een onderzoek en overleg in het nu enkele jaren durende plan om snel betaalbare kleine woonunits te realiseren om de ergste nood van de woningnoodberg weg te nemen. Veel inwoners klagen dan ook steen en been dat het ‘allemaal te lange duurt, vooral voor onze jongeren!’

Teveel

Feit is dat de minister woonunits klaar heeft staan; Gemeente Oisterwijk heeft ze nodig; maar ze komen niet. Na wat doorvragen, en de boodschap dat dit toch wel erg zonde is, blijkt dan toch dat de wethouder wakker is geworden, en kwam er inhoudelijk wat uitleg hoe het kan dat die woonunits er (nog) niet staan:

De ambtenaar heeft na het nieuws over de overgebleven woonunits contact gehad met de diverse organisaties die betrokken zijn bij de uitgifte daarvan: ‘Uit deze gesprekken bleek dat de woningen alleen afgenomen mogen worden in vaste aantallen. Hierdoor zou alleen onze locatie Scheerman in Moergestel geschikt zijn. Daarbij mogen de woningen alleen drie lagen hoog geplaatst worden, wat daar niet mogelijk is in verband met de molenbiotoop (leefomgeving rondom de molen). Daarop hebben wij contact opgenomen met het Expertteam Woningbouw. Wij hebben nog een gesprek gehad, maar de voorwaarden die zij stelden konden vooralsnog niet losgelaten worden. Dit is ambtelijk aangekaart bij het ministerie van Binnenlandse zaken.’