Care Inn

15 Jaar Oisterwijk Nieuws met Oisterwijk Verbeeld(t) en de Beeldbank


Rutger Lommerse vertelt over zijn ondertussen 5-jarige ervaring met de Beeldbank en Oisterwijknieuws.nl

28 mei is het exact 15 jaar geleden dat Oisterwijknieuws.nl werd geregistreerd. 15 jaar die zonder de vele helpers onmogelijk haalbaar zou zijn geweest. Het zijn vrijwilligers die foto’s en films maken, historici die helpen met informatie, natuurliefhebbers, website techneuten, mensen met juridische kennis, ondernemers die een deel van hun promotiebudget gunnen, medewerkers van de gemeente die ons van informatie voorzien, column schrijvers, 112 verslaggevers, vaste tipgevers, organisaties die ons voorzien van informatie of vragen beantwoorden, enkele trouwe donateurs, betrokken inwoners die meedenken in ontwikkelingen en vernieuwingen.

Nog los van alle organisaties die hun persberichten toesturen, bestaat alleen deze groep van helpers al uit ongeveer 80 mensen, met inzet die varieert van enkele keren per jaar, tot een paar keer per week. Een aantal van hen vertellen komende weken over hun ervaringen en voldoening:

Beeldbank Oisterwijk

De samenwerking tussen Beeldbank Oisterwijk en Oisterwijk Nieuws stevent hard af op een volle vijf jaar. Het feit dat dit ook geldt voor de beeldbank zelf zegt genoeg; men vond elkaar zéér snel na het ontstaan van de digitale plek waar veel Oisterwijks beeldmateriaal is samengebracht.

Het bestuur van Oisterwijk Verbeeld(t)

Beeldbank Oisterwijk komt – evenals onder andere de speelfilm Schaduwspel en de Oorlog in Oisterwijk wandelapps – uit de koker van Stichting Oisterwijk verbeeld(t). De woorden ‘Aspecten van de geschiedenis en de samenleving van Oisterwijk uitdragen en behouden’ vinden we in de doelstelling van de stichting. Het zoeken naar-, maken van-, samenbrengen voor de toekomst én het tonen van Oisterwijks beeldmateriaal past daar perfect in.

Oisterwijk Nieuws vond snel het nieuwe initiatief, onderschreef de doelstelling en bood de beeldbank de kans zich wekelijks te uiten via haar website en Facebookpagina. Dat laatste biedt een podium van inmiddels bijna 8000 volgers! Op de vraag of men geïnteresseerd zou zijn wekelijks een filmische uiting uit de collectie van Beeldbank Oisterwijk te tonen werd gretig toegehapt: het genereerde een snelle bekendheid van de beeldbank én voorzag in het kunnen tonen van allerlei beeldmateriaal gerelateerd aan Oisterwijk!

Zeker moet hier de ook samenwerking met LOVO en Oisterwijk in Beeld genoemd worden. Ook tussen hen en Beeldbank Oisterwijk zijn er geweldige contacten! In het een dikke 35 jaar oude archief van LOVO zijn juweeltjes te vinden en Oisterwijk in Beeld zet filmprojecten op poten van een zéér bezienswaardig kaliber! Maar, ook particuliere 8mm- en videofilmers boden beeldmateriaal aan om de vingers bij af te likken!

Een goed plan van Oisterwijk Nieuws was het bij elkaar brengen van mensen die het nieuwsplatform structureel tekst-, foto-, film- en informatiemateriaal leveren. Tijd met elkaar doorbrengen binnen een gezellige activiteit en ‘onder genot van’ leerden de gezichten elkaar achter de artikelen kennen en dat schiep een basis voor nieuwe contacten. En, haast als vanzelfsprekend: nieuwe initiatieven en meer samenwerking.

In de vijftien jaar van haar bestaan hebben velen de weg gevonden naar de berichtgeving van Oisterwijk Nieuws. Het ‘lokaal nieuws door lokale mensen middels het digitale systeem razendsnel bij de lezer krijgen’ wordt méér dan gewaardeerd; men is graag op de hoogte van al dat dichtbij gebeurt.

Uit het feit dat de ‘leveranciers’ van het nieuws dit in de regel al jaren met graagte doen, en dat met plezier nog lang continueren, mag u concluderen dat het bijzonder aangenaam samenwerken is met Oisterwijk Nieuws! We gaan een moment stilstaan bij het 15-jarig bestaan en daarna: weer lekker door!

Namens Stichting Oisterwijk Verbeeld(t) en Beeldbank Oisterwijk,

Rutger Lommerse

 

Klik en lees meer over 15 Jaar Oisterwijk Nieuws