Care Inn

Ministerie heeft beter middel tegen Eikenprocessierups goedgekeurd


In Oisterwijk is de gemeente gestopt met het bestrijden van de rups met gifstoffen. Die werden met grote spuiten tegen bomen aan gespoten, en dat gaf volgens liefhebbers van biodiversiteit veel nevenschade. Eerder hebben we al bericht over een fixeermiddel , dat nu ook door het ministerie is goedgekeurd, 100% natuurlijk is en door iedereen gebruikt kan worden. Bovendien werkt het ook bij grondnesten. Dit biologische middel werd onlangs genomineerd voor de Innovatie Award van de Groene Sector Vakbeurs 2023.

Een gefixeerd nest; haartjes zitten vast en het middel wordt natuurlijk afgebroken.

Dit middel EprEcofix® wekt grote interesse. Ook bij de Hogeschool Saxion die met een grote groep overheidsinstellingen gaat onderzoeken welke sleuteltechnologieën ingezet kunnen worden om de beheersing van de rups te verbeteren. “Ook wij zijn uitgenodigd aan dit onderzoek mee te doen”, vertelt Rob Damink, eigenaar van Source By Net BV dat het middel EprEcofix® heeft ontwikkeld.

Sprayen en klaar
“Groenprofessionals en particulieren zijn enthousiast over de eenvoud van deze methode. Met een lagedrukspuit kan het op een nest gespoten worden en binnen enkele minuten is het nest gefixeerd en kunnen de gevreesde brandharen niet meer verwaaien. Het gefixeerde nest kan gewoon in de boom blijven zitten of valt vanzelf op de grond. In beide gevallen vormt het geen gevaar. En wil men het nest toch opruimen, dan mag dit gewoon bij het gft-afval.”

Universiteit Wageningen
De Universiteit Wageningen geeft aan dat grondnesten de bestrijding een stuk complexer hebben gemaakt. De plaagdruk is moeilijker te voorspellen en de traditionele bespuiting met aaltjes of bacteriepreparaten is minder effectief.  Het Kenniscentrum concludeert daarnaast dat het tijdig verwijderen van nesten tot vijf keer minder rupsen in het daaropvolgende jaar leidt. De traditionele methode waarbij de nesten worden weggezogen is echter zeer kostbaar, arbeidsintensief en behoeft zwaar materiaal dat de nodigde CO2- uitstoot veroorzaakt. De toepassing van een fixeermiddel kent al deze bezwaren niet.

Duidelijk zijn de scherpe haartjes zichtbaar (Foto: Leny van Schijndel)

Biodiversiteit
Het Kennisplatform Processierups geeft aan dat naast de verwijdering van nesten, de stimulering van de biodiversiteit erg belangrijk is. “Daarom bieden wij tevens zadenmengsels en nestkastjes aan. En een feromoonval waarmee men het aantal vlinders kan monitoren. De capsules lokken zowel de mannetjes- als vrouwtjesvlinders, wat overigens vrij uniek is.” Damink vervolgt: “De aanpak van de eikenprocessierups zal de komende jaren waarschijnlijk veranderen. De bestrijding met aaltjes en bacteriepreparaten doodt ook soorten die waardevol zijn voor de natuur. Er zijn zelfs wettelijke beperkingen in de buurt van Natura-2000 gebieden. De kosten van deze methode variëren van € 85.000 voor kleine gemeentes tot € 160.000 voor grote gemeenten. Flinke kosten, zeker nu de komst van grondnesten de effectiviteit ervan onvoorspelbaar maakt. Men verwacht dat de rups nooit geheel uit Nederland zal verdwijnen en we daarom in moeten zetten op een effectieve beheersing in plaats van gehele bestrijding.”

Milieuvriendelijk
“Ons fixeermiddel is volledig gemaakt van natuurlijke grondstoffen en is biologisch afbreekbaar. Het is vrij van toxische stoffen, zware metalen, oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen. Wij bieden ook lansen aan waarmee men nesten tot maar liefst 12 meter hoogte kan bestrijden. Veel groenprofessionals en particulieren kloppen bij me aan en zeggen: ik wil gewoon een fles achter de hand hebben, zodat ik meteen in actie kan komen zodra ik de rupsen tegenkom.”

Gemeente Oisterwijk heeft eerder en ook recent nog aangegeven geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken (klik hier); eerder hebben ze aangegeven de onderzoeken af te wachten wat betreft fixeermiddelen; of de gemeente later alsnog dit middel gaat gebruiken is nog niet bekend.