Care Inn

Gemeente Oisterwijk te laat met communicatie over glasvezel KPN


KPN is samen met partner ABP onder de naam Glaspoort in onze gemeente gestart met de aanleg van glasvezel, nog voordat de gemeente hierover heeft gecommuniceerd. Ook blijkt de gemeente positiever te communiceren dan de praktijk.

Inwoners in Haaren zagen plots graafmachines en wagens met grote kabelrollen voorbij komen, zonder dat de gemeente hierover iets had gecommuniceerd. Bij de start van Delta Fiber Netwerk (DFN) was deze daar veel scheutiger in. Uit navraag door onze redactie blijkt dat KPN/ABP-Glaspoort niets valt te verwijten. Het was de gemeente die te laat is begonnen met het communiceren over de aanleg, te vroeg was met het geven van toestemming of te laat met haar besluit. Zo blijkt dat het besluit door het college (burgemeester en wethouders) nog niet genomen was, ten tijde dat de eerste kabels al in de grond lagen. De gemeente had daartoe al toestemming gegeven, ruim voordat het college op 4 april het besluit heeft genomen en beide partijen de overeenkomst daartoe vervolgens hebben ondertekend.

Communicatie

De aanleg van glasvezel door Glaspoort (KPN/ABP) was in Haaren al enige tijd in volle gang toen het college het besluit nog moest nemen (Foto: Joris van der Pijll).

Geen besluit, geen contract, dus ook nog geen communicatie – zo klinkt desgevraagd de logica van de gemeente. Een opvallend andere houding dan destijds bij de komst van DFN naar het Oisterwijkse, toen zowel de ondertekening van de contracten als de start van de aanleg uitgebreid met persberichten en foto’s werden ‘gevierd’. Wat ook opvalt zijn de afspraken die gemeente met dergelijke providers maakt over onder andere de aanleg en procedures. In de overeenkomst staat vermeld dat de gemeente ‘In algemene zin … vanuit het maatschappelijk en economisch belang … in publieke uitingen … zich voorstander verklaren en positief uitlaten over het project, voor zover dit niet in strijd is met de neutrale positie van de gemeente …’. Ook is afgesproken tussen gemeente en de glasvezelaanbieder dat de gemeente de glasvezelaanbieder adviseert en ondersteunt, en beide zorgen voor onderlinge afstemming over die – positieve – communicatie.

Positief
Het volgens afspraak ‘voorstander verklaren en positief uitlaten’ zorgt ervoor dat de informatie op de gemeentelijke website – in relatie tot de praktijk en ook in relatie tot de ‘neutrale positie van de gemeente’ – een onvolledig beeld geeft:

Volgens de gemeente is er ‘maar 1 verbinding nodig voor toepassingen als internet, telefonie en camerabeveiliging’. Dat kan, maar geeft de indruk dat dit bij andere providers/ technieken niet kan, en die indruk is onjuist. Verder stelt de gemeente dat een glasvezelnetwerk sneller internet mogelijk maakt; wat met name het geval is in relatie tot het verouderde kopernetwerk van de vroegere telefonie. Wat niet vermeld wordt is dat providers die via coax werken ook deels glasvezelverbindingen (nu al of gaan) gebruiken en hogere snelheden kunnen verzorgen, en ook draadloze netwerken steeds sneller worden. Het enkel vermelden van glasvezelaanbieders biedt dan ook geen ‘neutrale positie’ in relatie tot de mogelijke keuzes van internetproviders.

Nog belangrijker is dat veel gebruikers thuis een hogere snelheid kunnen verkrijgen door verbeteringen in de in huis aanwezige apparatuur, bekabeling en draadloze netwerksystemen. Consumenten die een trage verbinding ervaren, doen er dan ook goed aan niet alleen te kijken welke provider hen snel internet kan bieden, maar ook (eventueel eerst) de installatie in huis en de aangesloten computer en het Wifi-netwerk te (laten) controleren. Daarbij zou ook overwogen moeten worden welke behoefte de gebruiker heeft aan snelheid en capaciteit.

Tot slot stelt de gemeente in haar communicatie dat er bij glasvezel nauwelijks storingen optreden. Een stelling waar we desgevraagd geen onderbouwing voor krijgen, en die net als bij bovenvermelde snelheid van veel factoren afhankelijk is. Een woordvoerder van KPN laat weten dat zij onder andere storingen in hun huidige koperdraadnetwerk ervaren, omdat de verouderde verbindingen nog wel eens last hebben van weersinvloeden. Storingen echter kunnen ook ontstaan in huis of in de servers van de providers, waarbij de keuze voor glasvezel niet voor verbetering zorgt.

Tweemaal
Het is goed te weten dat de aanleg van de binnenkomende glasvezelkabels geheel vrijwillig is. Zo lang men er geen gebruik van maakt is aanleg op dit moment zonder kosten. Inwoners kunnen de aanleg dan ook laten uitvoeren met oog op de toekomst, zonder dat zij daar nu een abonnement voor moeten afsluiten (Er zijn helaas enkele signalen ontvangen van inwoners die agressieve verkopers aan de deur krijgen die iets anders beweren). Pas bij het in gebruik nemen worden er kosten in rekening gebracht. Het is de gemeente niet gelukt dat beide providers hun glasvezelkabels tegelijk in dezelfde geul leggen: ‘Vanuit de Telecomwet zijn wij verplicht partijen toe te laten. Helaas betekent dit dat de stoep vaker open gaat.’ De planning die de gemeente afgeeft voor de aanleg is als volgt: In Oisterwijk DFN (gereed eind 2023)/ Glaspoort (start eind 2023); in Haaren DFN (gereed)/ Glaspoort (in aanleg); in Moergestel DFN (gereed)/ Glaspoort (start voorjaar 2023) en Heukelom volgt zover nu bekend geen aanleg door DFN en Glaspoort.

Tot slot is het goed te weten dat er aanbieders zijn van internet via glasvezel, via coax en via draadloze verbindingen. Ook zijn er aanbieders die hun internetdiensten aanbieden via de bekabeling van anderen. Na de aanleg van glasvezel door Glaspoort heeft KPN aangekondigd gefaseerd afscheid te nemen van hun koperdraadnetwerk.