Care Inn

Gemeente Oisterwijk: College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2024-2027 vast


​Op dinsdag 25 april  heeft het college besloten de ‘Perspectiefnota 2024-2027, Samen en solide’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Samen met de raad, inwoners, instellingen en ondernemers staat het college voor een solide aanpak van de stevige opgaven waar gemeente en gemeenschap voor staan.

Steeds meer groeit het besef dat groei en voorspoed niet meer vanzelfsprekend zijn. We zijn bezorgder over de toekomst dan voorheen. Of het nu gaat over de natuur, milieu, woningbouw of financiën; we moeten samen zorgen voor een solide aanpak van de uitdagingen van deze tijd.

Stevige opgaven

De opgaven zijn stevig en divers. Het college zet zich onder meer in om het voorzieningenniveau op peil te houden. Sport en ontspanning zijn daarbij belangrijke speerpunten. Sportpark Stokeind, Staalbergven en Gemeenschapshuis Den Domp zijn goede voorbeelden. Ook worden bouwinitiatieven gesteund, nieuwe bouwlocaties voorbereid en locaties voor flexbouw zijn in beeld gebracht. Steeds vaker wordt een intensieve dialoog gevoerd met mensen bij wie de woonomgeving gaat veranderen. Maatschappelijke initiatieven krijgen ondersteuning, de opwek van duurzame energie wordt regionaal opgepakt. Mensen met een hulpvraag worden efficiënt, nabij en op maat geholpen.

Perspectiefnota 2024-2027 meerjarig niet sluitend

Tegenover de forse opgaven staat een onzeker financieel perspectief. Wethouder Anne Cristien Spekle: “2026 en 2027 zijn in deze perspectiefnota (PPN) niet sluitend, een probleem waar veel gemeenten mee kampen. Daarmee is ook onze financiële situatie onzeker. Als college voeren we daar, onder meer via belangenverenigingen, regionaal en landelijk gesprekken over. In 2024 willen we daarover ook met de raad in gesprek. Want een solide financiële huishouding vraagt om keuzes die we samen moeten maken.”

De volledige PPN is na te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.
Bron: Gemeente Oisterwijk ​

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de gemeente geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van gemeentelijke persberichten.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)