Care Inn

Sociaal Huis Oisterwijk sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede


Onder het motto ‘Samen tegen kinderarmoede’ heeft stichting Sociaal Huis Oisterwijk zich aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede.

Kinderarmoede raakt ons allemaal. Het aantal kinderen dat in armoede leeft, wordt alsmaar groter mede door de gestegen kosten en inflatie. Ook binnen de gemeente Oisterwijk groeien kinderen op in armoede. Er zijn kinderen die niet met een goed gevulde broodtrommel naar school komen, een zomerjas aan hebben in de winter of waarvan de thuissituatie door financiële middelen ernstig beperkt is.

Aan kinderarmoede moet een einde komen. Samen kunnen we hier iets aan doen. We leven in een welvarend land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen in Nederland op in armoede. Wat is er nodig voor een samenleving waarin geen enkel kind meer de dupe is van armoede?

Cadeautjes bij een verjaardag, mogelijk door Sociaal Huis Oisterwijk.

De Alliantie Kinderarmoede is een netwerk van publieke en private partijen dat een einde wil aan kinderarmoede in Nederland. De strijd tegen kinderarmoede winnen we alleen samen. Met meer dan 250 partners uit verschillende sectoren en regio’s is de Alliantie Kinderarmoede een krachtig middel om kinderarmoede tegen te gaan.

Kinderarmoede

Je ziet het vaak niet, maar in Nederland groeit één op de elf kinderen op in armoede. In sommige buurten leeft zelfs één op de drie kinderen in een gezin waar nauwelijks geld is voor gezond voedsel, onderdak of kleding.

Voor de meeste mensen is een verwarmd huis, dagje uit, een eigen fiets of laptop de normaalste zaak van de wereld. Maar niet voor kinderen die in armoede leven. Ze vieren minder vaak hun verjaardag, gaan minder vaak naar partijtjes, komen met moeite aan de benodigde leermiddelen en slaan zwemles vaak over.

Praktijk

Met het opzetten van een Kinder-Cadeautjesbank, Kledingbank, Menstruatieproducten Uitgifte Punt en het ANWB-Kinderfietsenplan draagt stichting Sociaal Huis Oisterwijk haar steentje bij in de strijd tegen kinderarmoede. De stichting werkt hierbij samen met andere lokale organisaties zoals Stichting Leergeld, Mentorhulp Oisterwijk, Loket Wegwijs en gemeente. Maar ook met landelijke organisaties zoals het Armoedefonds en ANWB.

Onderzoek van de Kinderombudsman (2017) laat zien dat Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede én problemen thuis, hun leven een 5,5 geven (versus 7.5 gemiddeld). Niet zelden schamen ze zich vaak voor hun situatie, zijn ze boos of verdrietig en proberen ze dit te verbergen. Van een onbezorgde jeugd is geen sprake.

Opgroeien in armoede

Geldgebrek is niet het enige probleem. Armoede in een gezin zorgt voor stressvolle ervaringen die de gezondheid van kinderen niet ten goede komen. Ze kampen vaak met hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, depressie, stoornissen, etc. Uit angst voor kosten mijden gezinnen in armoede vaak de huisarts, tandarts of medisch specialist. Ook op latere leeftijd leidt opgroeien in armoede tot een grotere kans op (chronische) ziektes en ongezond gedrag.

Hetzelfde geldt voor de (latere) risico’s die kinderen uit arme gezinnen lopen op sociale uitsluiting en eenzaamheid, slechtere kansen en talentontwikkeling, psychische problemen, economische achterstanden, onthechting en onveilige (thuis)situaties. Allemaal ongewenste gevolgen die samenhangen met opgroeien armoede.

Help mee!

Wordt vriend van stichting Sociaal Huis Oisterwijk! De stichting is afhankelijk van donaties. Wil jij, jouw bedrijf of jouw club zich ook aanmelden als vriend, stuur dan een mail naar info@sociaalhuisoisterwijk.nl of bel 06-51766018. Doneren mag op bankrekeningnummer NL21 RABO 0340 8810 54 t.n.v.: stichting Sociaal Huis Oisterwijk o.v.v.: “Vriend van de stichting”.