uitgelicht

Lezing over ijzeren eeuw bij Heemkundekring


Maandag 3 april om 20.30 uur organiseert Heemkundekring De Kleine Meijerij een lezing vanwege hun 75-jarige bestaan. Hans van den Eeden vertelt over de ijzeren eeuw in Noord-Brabant.

De ijzeren eeuw bracht de trein naar Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

Tijdens deze lezing van Hans van den Eeden staat de ontwikkeling van de negentiende ofwel de IJzeren Eeuw in Brabant in het middelpunt. Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant van een agrarische in een technologische samenleving. Ook kenmerkt deze eeuw sociale vooruitgang. Vincent van Gogh schilderde er zijn aardappeleters. Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats en werden de wegen verhard en aangelegd. Tevens werd de infrastructuur drastisch verbeterd. Op politiek gebied maakte Noord-Brabant, tijdelijk, deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er werden kanalen en andere waterwegen gegraven. In de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan Oisterwijk en het bezoek van Lodewijk Napoleon aan Brabant en Oisterwijk in 1809.

De lezing wordt muzikaal ondersteund. Hans van den Eeden was onderzoeksjournalist en stafdocent aan de Hogeschool Avans te Breda. Hij schreef diverse cultuur-historische boeken en artikelen. Deze lezing is gratis voor leden, niet-leden kunnen aansluiten voor € 4,00 per persoon. Adres van De Voorhof is Kerkstraat 64 in Oisterwijk (ingang rechts schuin achter het kerkje).