ondernemers

Partij Van Beers: over woningsplitsing in bouwplan Buiten Erven


Splitsen van villa’s om meer woningen te realiseren

Het plan Buiten Erven krijgt de laatste tijd veel aandacht in de media. Fractie van Beers is hier blij mee, want het is een mooie kans om een groot aantal woningen te laten bouwen. Tijdens de raadsvergadering van 2 februari bracht fractievoorzitter Inge van Beers het onderwerp weer ter sprake.

Na contact met de initiatiefnemers bleek dat een gesprek tussen hen en de stedenbouwkundige als resultaat had opgeleverd dat ze alleen verder konden ontwikkelen met ruimte voor ruimte titels. De ruimte-voor-ruimte regeling (RvR) maakt het mogelijk om door sloop van agrarische bedrijfsgebouwen OF de aankoop van een ruimte-voor-ruimte titel één woning te mogen bouwen in het landelijk gebied. Deze woningen hebben een maximale inhoud van 1000 m3 en 170 m2 aan bijgebouwen. Het gaat vaak om grote(re) luxe woningen.

Eén woning splitsen naar 3 of 4 woningen

De wens van de initiatiefnemers is echter niet om nog meer luxere woningen te bouwen. Juist sociaal bouwen en voor meerdere doelgroepen is het plan. Helaas is dat oude plan niet realiseerbaar. Enerzijds omdat het college hier niet achter staat, anderzijds omdat er geen meerderheid voor is in de raad. Desondanks is er wel iets positiefs te melden!

Situatieschets met groene vlak Buiten Erven

Door een ruimte-voor-ruimte titel te kopen kun je namelijk één woning splitsen in wel 3 of 4 woningen. Hierdoor kun je dus meerdere woningen bouwen via de ruimte-voor-ruimte regeling. Er zijn nog zo’n max. 50 titels te vergeven door de gemeente. Reken maar uit… “Dat dit niet de meest ideale oplossing is besef ik me, maar het is de enige mogelijkheid om hier voor meerdere doelgroepen betaalbare woningen te realiseren.” Aldus van Beers.

Contact

Na contact met de initiatiefnemers is duidelijk dat zij de weg van ruimte-voor-ruimte verder gaan onderzoeken. Wij hopen in de toekomst meerdere woningen te zien verrijzen op deze locatie en blijven dit op de voet volgen. Wil jij hierover mee praten? Of over andere thema’s binnen de gemeente Oisterwijk? Fractie van Beers staat altijd open voor contact en gaat graag het gesprek met jou aan. Neem daarvoor een kijkje op onze socials (IngeMJvanBeers), mail naar imjvanbeers@live.nl of bel fractievoorzitter van Beers op 06-34037979.

Tot ziens in onze mooie gemeente!

 

Bron: Fractie Van Beers

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hiertoe de mogelijkheid bieden worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)