Care Inn

Ook rechter geeft geen steun voor uitgeverij De Uitstraling


In met name de eerste corona lockdown was er voor een aantal voorzieningen steun vanuit de overheid. Het ging om volgens de overheid cruciale voorzieningen, waartoe ook de nieuws- en informatievoorzieningen werden gerekend.

Nieuwsorganisaties waaronder ook Oisterwijk Nieuws konden een beroep doen op het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Het doel was om ten tijde van de coronaperiode de nieuws- en informatievoorziening in stand te houden. Enerzijds vanwege het terugvallen van advertentiebudgetten bij ondernemers, maar ook vanwege de plotselinge verandering in aard en omvang van werkzaamheden was die steun voor menig media broodnodig.

Volgens het fonds, daarna de rechter en nu ook de Raad van State had magazine De Uitstraling op die steun geen recht, zo blijkt uit een bericht van het Brabants Dagblad. De uitgever van dit destijds tweewekelijks en sinds kort vierwekelijkse blad was van mening dat de voorwaarden voor die steun ook voor hen van toepassing wagen; het fonds oordeelde anders. Kort samengevat was het fonds er voor weekbladen en voor websites die meerdere keren per week nieuws brengen. De Uitstraling voldeed niet aan die eis.

Het magazine De Uitstraling is behalve op papier, via onze website hier ook digitaal te bekijken.