uitgelicht

Rugby Oysters unaniem over verhuizing van sportlocatie


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van rugbyclub Oysters in Oisterwijk is door de leden unaniem besloten dat er een onderzoek gestart kan worden naar een mogelijke verhuizing van de sportlocatie; de huidige plek wordt te klein. Hieronder het door de club geschreven verslag van deze vergadering:

De atletiekbaan, met rondom de voormalige voetbalvelden (Bron: Google Maps)

Maar liefst 62 leden waren afgekomen op de enigszins cryptisch omgeschreven oproep tot vergadering over zaken “die ons allemaal raken”. We groeien uit ons jasje. Dat blijkt elke weer als we verstandig met de trainingsfaciliteiten moeten omgaan, als er auto’s moeten worden geparkeerd, als we onze ledenlijst bekijken (plus 400). We willen nog heel veel dingen realiseren de komende jaren en de vraag is: Kunnen wij dat op de huidig locatie?

In de gemeente Oisterwijk is het besluit gevallen dat sportpark de Gemullenhoeken (voorheen de thuisbasis van Voetbalclub Taxandria) een sportbestemming blijft houden. Wij zijn als enige club in Oisterwijk benaderd om na te denken over een eventuele verhuizing. Die vraag wordt ons gesteld omdat de gemeente de afgelopen jaren ook op de hoogte was van onze “kleine jas”. Bij de start van de vergadering gaf Voorzitter Caspar Jansen te kennen dat tijdens de samenkomst nog geen enkel besluit werd genomen maar dat we, na het zien van de uitgebreide presentatie met zijn allen mochten stemmen of we doorgaan met het onderzoeken van de mogelijkheden.

Kon je niet bij de presentatie aanwezig zijn en zijn er vragen over de presentatie? Spreek een van de bestuursleden aan. Ze vertellen er graag over.

Na de presentatie was er ruimte voor vragen, die waar mogelijk allen zijn beantwoord. Op de vraag op wij, als bestuur van de Oysters verder mogen onderzoeken (met zoals aangedragen een brede inspraak vanuit een op te richten werkgroep) was de stemming UNANIEM in het voordeel van het voorstel.

Afsluitend moet gezegd worden dat vanuit Boyl (Friesland) medeoprichter Karel Bakx van de partij was. Karel besloot zijn bijdrage tot het laatst te bewaren: “Ik wil graag beginnen met het complimenteren van het bestuur voor de prachtige en duidelijke presentatie. Daarnaast wil ik iedereen op het hart drukken dat het woord “loslaten” indruk op me maakte. Ik weet uit ervaring dat het soms beter is om los te laten, om de kansen die zich voordoen te pakken en niet meer om te kijken. Toen wij bijna 50 jaar geleden deze club oprichtten hadden we nooit kunnen denken dat de locatie te klein zou zijn of worden. Het is een immens succes dat door heel veel mensen tot stand is gekomen. Ik wil dan ook mijn voorkeur uitspreken voor de verkenning tot verhuizing en een applaus voor de wijze waarop dit ons vanavond wordt gepresenteerd”