Care Inn

Ouders positief over vwo in Oisterwijk


Uniek in de regio: Academische Vaardigheden op Durendael!

Heeft uw kind een vwo-advies? En wilt u hem of haar straks met een gerust hart achterlaten? Denk dan eens aan het vwo op Durendael. Onderwijs om de hoek, zowel regulier als tweetalig te volgen en het biedt een uitstekende voorbereiding op de universiteit. Lees hier de ervaringen van een van onze ouders. Suzanne Welberts heeft twee kinderen op het vwo op Durendael. Zij vertelt:

Er staat altijd iemand voor je klaar

“Het team van de vwo-afdeling op Durendael is heel toegankelijk, zowel voor ouders als voor kinderen. Er staat altijd iemand voor je klaar. Dat geeft een goed gevoel! Groei begint altijd vanuit (zelf)vertrouwen en aan deze basis wordt meteen vanaf de eerste schooldag gebouwd. De focus ligt niet enkel op resultaat, maar ook op het proces.

Aanleren van een onderzoekende en kritische houding

Bij het vak academische vaardigheden wordt al op relatief jonge leeftijd een onderzoekende en kritische houding gestimuleerd. Dergelijke vaardigheden neem je mee voor de rest van je studerende en werkende leven. Dit vak is een meerwaarde en zeker iets waar de school trots op mag zijn. Kinderen komen al vanaf de brugklas in aanraking met bijvoorbeeld academisch schrijven en onze dochter, die nu in 1-vwo zit, moest onlangs bijvoorbeeld een universiteit benaderen voor een opdracht. Er wordt zo in zes jaar tijd langzaam toegewerkt naar een leven op de universiteit. De competenties die daarvoor een vereiste zijn worden gaandeweg bijgebracht.

Academische vaardigheden* dragen bij aan weloverwogen keuze

Het zet de kinderen ook op jonge leeftijd aan tot het nadenken over welke studies er zijn en waar hun interesses liggen. Onze zoon zit nu in 3-vwo, het jaar dat de profielkeuze gemaakt moet worden. Mede door het vak academische vaardigheden is er een breder beeld ontstaan over wat een studie aan de universiteit inhoudt en wat de diverse mogelijkheden zijn. Dit draagt op een hele positieve manier bij aan het maken van een bewuste, weloverwogen keuze.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op Durendael

School draait voor ons als ouders niet enkel om het leveren van de juiste cijfers, het draait juist ook om het ontdekken van waar je kracht ligt (met vallen en opstaan). Hier is ruimte voor op Durendael en dat is heel waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Als we Durendael (en dan in het bijzonder de vwo-afdeling) in drie woorden zouden moeten omschrijven dan kiezen wij voor: menselijk, stimulerend en toegankelijk.”

*ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN vormen de basis van een breed talentenonderzoeksprogramma met een doorlopende leerlijn van leerjaar 1 tot en met 6. Hiervoor is Durendael aangesloten bij Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). In elk leerjaar volgen de leerlingen twee uur per week het vak ‘acva’. Het betreft modulair onderwijs, waarbij steeds een ander aspect van de wetenschap wordt belicht. Academische vaardigheden komen ook terug in alle vaklessen. Zo bereiden wij onze vwo-leerlingen optimaal voor op een vervolgstudie aan de universiteit.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
• leren denken en handelen op academisch niveau.
• ontwikkelen van een kritische en onderzoekende houding.
• Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden