Care Inn

Nieuwe AED met trainer voor EHBO Oisterwijk


Onlangs werd door EHBO Vereniging Oisterwijk een nieuwe AED met trainer aangeschaft bij het Oisterwijkse bedrijf Cordiality Care. Door de uitgebrachte stemmen op Club Support kon budget vrijgemaakt worden om tot aanschaf van een nieuwe AED met oefentrainer over te gaan.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, wat dus betekent dat dit apparaat waar nodig ingezet wordt om ’n leven te redden, bij een plotseling hartfalen. De AED geeft een schok om het hart, dat het plotseling niet goed doet, als het ware te resetten daardoor is het mogelijk dat het hart door de schok spontaan het normale functioneren weer hervat. Hoe eerder, bij reanimatie, de AED wordt ingezet hoe meer kans op overleven. Dit is ook gebleken toen er onlangs een onwel wording plaatsvond op de tennisbaan; een hulpverlener greep meteen in en werd ondersteund door een snelle inzet van de daar aanwezige AED een snelle berichtgeving en allerlei daar aanwezige helpers, de schok kon in de eerste minuten gegeven worden, de ambulance arriveerde zeer snel en bracht de patiënte naar het Tilburgs ziekenhuis.

Raymond van der Heijden, bestuurder EHBO Oisterwijk en Oisterwijk Heartsafe, secretaris Angela Tobé en evenementencoördinator Anny Botermans (Foto: Tiny Barten).

Enkele weken na dit voorval stond deze patiënt weer te tennissen. Dit is de bedoeling, AED’s bij de hand en goed opgeleide hulpverleners die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het is daarom dat er momenteel 66 AED’s zijn in de woonkernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, waarvan er 46 dag en nacht beschikbaar zijn voor de 500 aangesloten vrijwillige burgerhulpverleners. Haaren heeft nog een eigen 6 minutenproject! Deze maand is er al weer een oproep geweest in Oisterwijk, het is alarmering nummer 1 dit jaar en nummer 196 sinds de start in 2007.

Als je op deze manier direct een mensenleven kunt redden is het mooiste wat je kan overkomen en als je dat dan kort daarna nog een keer lukt geeft dat een geweldig gevoel, het is heel bijzonder dit draag je je hele leven mee, dit overkomt niet iedereen zo maar! Heel vaak zijn de onderliggende letsels oorzaak van de onwel wording en komt de patiënt niet zomaar terug.

Er zijn momenteel bepaalde plaatsen waar, in de Corona tijd totaal geen of te weinig opfriscursussen gegeven werden en hulpverleners raakten hun bedrevenheid en spontaniteit hierdoor kwijt, ook werden zij niet meer opgeroepen, dat is erg jammer! Deze opfriscursussen worden jaarlijks in Oisterwijk gegeven, maar er worden ook jaarlijks volledige EHBO opleidings-cursussen gegeven, zoals er nu o.a. een in februari start. Hierin zit ook een volledige Reanimatiecursus besloten. Het grote voordeel is dat vrijwel alle zorgverzekeringen deze cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden. U kunt zich onmiddellijk opgeven via www.ehbo-oisterwijk.nl Bent u niet zo vertrouwd met de computer dan kunt u bellen met de cursus-coördinator A. Tobé dan weet u ook meteen of er voor u nog een opleidingsplaats beschikbaar is.

Deze nieuwe AED zal vaak meegaan naar de evenementen die gecoördineerd worden door Anny Botermans We hopen dat deze nieuwe AED weer jarenlang mee zal gaan, zodat bij evenementen de EHBO’ers de AED daar waar nodig kunnen inzetten en iedereen binnen de Oisterwijkse gemeenschap daar baat bij zou kunnen hebben in geval van een inzet. De praktische AED-trainer kan weer worden ingezet bij de cursussen, waarvan de eerstvolgende van start gaat op maandag 6 februari a.s. Er zijn nu nog opleidingsplaatsen beschikbaar!

 
DTZ logo low