ondernemers

Gemeente Oisterwijk is trots op Wouter in Haaren


“Wouter is een voorbeeld voor ons allemaal. Hij weet precies waar welk afval thuishoort,” aldus wethouder Eric Logister over de Haarense Wouter.

Wethouder bedankt Wouter voor zijn inzet (Bron: Gemeente Oisterwijk).

De wethouder heeft Wouter vandaag benoemd tot Afvalambassadeur van de gemeente Oisterwijk. Wekelijks brengt Wouter een bezoek aan de milieustraat in Haaren, met een kar vol goed gescheiden afval. Hij verzamelt afval en ziet er op toe dat zijn huisgenoten bij Cello hun afval ook goed scheiden. Vervolgens zorgt hij ervoor dat alles in de juiste bak of container van de milieustraat terechtkomt. ‘Dat verdient een oorkonde en een eigen parkeerplaats voor zijn handkar. We zijn trots op Wouter!’

DTZ logo low