uitgelicht

Buurtgenoten Moergestel start Tachtig-plus bezoekronde 2023


In 2017 en eveneens in 2019 hebben vrijwilligers van Buurtgenoten Moergestel voor zover gewenst een bezoek gebracht aan alle zelfstandig wonende senioren die op dat moment de leeftijd van 80 jaar hadden bereikt.

Voor alle oudere inwoners in Moergestel … (Foto: Joris van der Pijll)

Bij deze bezoeken aan huis maakten de vrijwilligers van het project Buurtgenoten Moergestel zich bekend, gaven informatie over de activiteiten en voorzieningen die er voor de senioren in Moergestel beschikbaar zijn en boden indien gewenst hulp bij het hiermee in contact te komen. Na een lange periode vanwege de Coronacrisis waarbij velen zich noodgedwongen in afzondering hebben teruggetrokken bestaat nu gelukkig weer de mogelijkheid uit de eenzaamheid te treden. Hierbij willen de Buurtgenoten de wat oudere senioren behulpzaam zijn zoals dat ook bij de vorige bezoekronden zo goed bevallen is. Gelukkig ondersteunt de gemeente Oisterwijk ook nu weer dit initiatief en heeft dit kenbaar gemaakt door aan alle zelfstandig wonende 80 plussers een brief te sturen ( d.d. 23 december 2022) met de melding dat ieder van hen in de komende maanden een bezoek kan verwachten van een van de vrijwilligers uit de eigen buurt. Deze aanbeveling vanuit de gemeente geeft duidelijkheid en een veilig gevoel wanneer de Buurtgenoot zich aan de deur meldt. Ieder kon zich voor dit bezoek afmelden indien je er (nog) geen behoefte aan hebt, je kunt de informatie in ontvangst nemen indien je zelf de weg verder kunt vinden en je kunt in gesprek gaan met de Buurtgenoot.

Het gesprek kan gaan over welke mogelijkheden er voor je zijn om deel te nemen aan activiteiten en hulpverlening, maar zeker ook over je persoonlijke situatie en vragen. Zij kunnen je ofwel antwoord geven of indien gewenst je behulpzaam zijn bij het in contact komen met de geëigende organisatie. Omdat het gaat om een groot aantal bezoeken aan de 80-plussers (220) worden deze bezoeken over de komende maanden gespreid. Wees daarom niet ongerust indien niet binnenkort een Buurtgenoot aan je deur aanbelt. Mocht je meer willen weten over dit project neem dan contact op via de mail pgelden@gmail.com of bel 013-5131609.

DTZ logo low