Care Inn

Bijeenkomst voor sportverenigingen uit onze gemeente


Op dinsdagavond 31 januari van 19.15 – 22.00 uur, organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk een sportverenigingsbijeenkomst. Deze is bij atletiekvereniging Taxandria Oisterwijk.

Taxandria Atletiek in Napels.

Alle sportverenigingen zijn uitgenodigd. De avond staat in het teken om de verbinding en samenwerking met elkaar te vinden. Het doel is om het verenigingsleven sterker te maken. Juist nu hebben sportverenigingen het niet makkelijk door eerst de beperkende maatregelen vanwege corona en nu door de stijgende energielasten.

Programma
Het programma van de avond bestaat uit:

Een opening door de verenigingsondersteuner
Hockeyvereniging MHC HOCO over een veilig sportklimaat
Gezonde sportomgeving door de GGD en Novaduc Kentron
Pauze
Taxandria Atletiek en zwemvereniging OZC’57 over de sportpas
DEC-Oisterwijk verduurzamen van sportaccommodaties en besparen van energie

Aanmelden
Ben je lid van of werk je als vrijwilliger voor een vereniging in Oisterwijk, Haaren of Moergestel en wil je bij deze bijeenkomst zijn? Meld je dan voor 24 januari aan door een mail te sturen naar rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl