Care Inn

Zwembaden Staalbergven Oisterwijk voorlopig niet meer open (Update)


De zwembaden van buitenbad Staalbergven in Oisterwijk gaan in ieder geval komende jaren, en mogelijk nooit meer open.

Gemeente Oisterwijk heeft na meerdere tussentijdse verlengingen van een jaar, mede vanwege de door de raad jaren uitgestelde besluitvorming over renovatie, nu met eigenaar Natuurmonumenten een aangepaste huurovereenkomst gesloten tot 2052. Het college (burgemeester en wethouders) noemt het ‘een belangrijke stap voor de toekomst van het bad’.

Zwembaden dicht

Afgelopen jaar ontstond dat wat in de jaren daarvoor al als waarschuwing aan de raad was aangegeven. Vanwege de verouderde installaties kwam er een lek in het chloorwatersysteem. De chloorbaden werden daarop gesloten; herstel bleek te kostbaar; zwemmen kon alleen nog in het ven.

Ook komend seizoen zullen de zwembaden dicht blijven. Pas dan als een eventuele renovatie mogelijk is, de kosten daarvoor beschikbaar worden gesteld, en de uitvoering gereed is, kunnen die baden weer open. Ook dat zal tijd vragen.

Onderzoek

Het zwembad blijft voorlopig leeg (Bron: Lia Smulders).

Een gespecialiseerd bureau gaat onderzoek doen naar welke duurzame zwembadtechnieken mogelijk zijn voor renovatie van het bad. De nieuwe techniek mag geen risico opleveren voor de aanwezige bijzondere natuurwaarden in het Staalbergven. De raad zal hierna een besluit nemen of en zo ja welke investering gedaan kan worden en wie daarvan de exploitatie gaat uitvoeren.

In de overeenkomst is vastgesteld dat, indien de raad voor 31 december 2023 geen positief besluit neemt over de renovatie van de zwembaden, de overeenkomst ontbonden kan worden. In dat geval moeten de nu leegstaande baden worden gesloopt.

Tot aan de renovatie, of eventueel sloop, blijft zwemmen in het ven mogelijk met een entreeprijs van 1 euro.

Update

Uit nadere bestudering van de raadsinformatie, die gisteren nog niet bij onze redactie beschikbaar was, blijkt dat Natuurmonumenten en de gemeente ‘nog altijd van mening verschillen over de uitkomst van diverse onderzoeken en daarom over de vraag of – gelet op het voorzorgsbeginsel – exploitatie van het zwembad (in het bijzonder met gebruikmaking van de chloorinstallatie) mogelijk is.’  Deze informatie stond niet vermeld in het persbericht van Gemeente Oisterwijk.