vacature

Concert en wandeling over Oisterwijkse Joden in Tweede Wereldoorlog


GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk organiseert op zondagmiddag 12 februari een wandeling met gids door Oisterwijks stadshart met als thema ‘de Tweede Wereldoorlog en het lot van de Oisterwijkse Joden’. De wandeling gaat vooraf aan GUO-concert ‘The Ballad of Mauthausen’. Daarin zingt de Joodse singer-songwrtiter Niki Jacobs met quintet haar Jiddische hertaling van de Mauthausen Liederencyclus, gecomponeerd door de Griek Mikis Theodorakis.

Niki Jacobs en band (Foto: Milo Dinkelaar)

GUO’s stadswandeling begint en eindigt bij Cultuurcentrum Tiliander. Daar trapt Niki Jacobs om 12:30u de wandeling af met een Jiddisch lied. Een GUO-gids loodst deelnemers in twee uur door Oisterwijks stadshart langs plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Nadruk ligt op het lot van de lokale Joodse Gemeenschap.

Opdat wij niet vergeten
Rond 1740 vestigden zich de eerste Joden in Oisterwijk. Gaandeweg groeiden ze uit tot de grootste Joodse woongemeenschap van Zuid-Nederland. De Tweede Wereldoorlog decimeerde het toen al minderende aantal Joodse Oisterwijkers abrupt en wreed. Des te meer koestert GUO Oisterwijks erfgoed waarvan een deel herinnert aan Joodse plaatsgenoten van weleer. Evenals met haar concert wil GUO met haar wandeling bijdragen aan het blijven vertellen opdat wij niet vergeten.

Dat dit nodig is, blijkt in tijden van crisis zoals nu: extremisten weten mensen aan zich te binden in hun strijd tegen gecreëerde vijanden. Zeker tijdens recessies zijn minderheden op basis van geaardheid, sekse, etnische herkomst, leeftijd, geloofs- of levensovertuiging betrekkelijk eenvoudig tot zondebok te verklaren. Zo was het in 1933, zo is het nog altijd. Met het verschil dat manipulerende social media ons misleidend proberen te beïnvloeden door versnelde verspreiding van nepnieuws.

Joodse diaspora wereldwijd
Met deze thema-wandeling haakt GUO lokaal in op haar Jiddische middagconcert. Daarin zingt Niki Jacobs aangrijpend over het wel en wee van de Joodse diaspora wereldwijd van de 19de eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. Voor uitgebreide info en tickets over dit GUO-middagconcert: check www.groetenuitoisterwijk.nl.

Uitsluitend bezoekers van dit GUO-middagconcert kunnen deelnemen aan de voorafgaande wandeling. Verzameling op zondagmiddag 12 februari tussen 12:00 en 12:30u in Tiliander. Op vertoning van hun gereserveerde e-ticket voor aansluitend middagconcert voldoen deelnemers dan ter plekke cash de deelnamekosten van €5,- per persoon voor de wandeling. Liefhebbers reserveren dus eerst hun tickets in de GUO ticketshop als concertbezoeker. Pas daarna nodigt GUO ze per email uit voor deelname aan de wandeling. Maar….. evenals bij haar concerten geldt ook voor deze wandeling: GUO ziet u graag, maar reserveer tijdig, want VOL=OP!

Landschap Vol Muziek
Deze stadswandeling met aansluitend GUO-concert is de eerste activiteit uit project ‘Landschap Vol Muziek’. Hierin organiseert GUO in samenwerking met haar Vlaamse muziekvrienden van vzw Wesp / Merodefestival een waaier aan activiteiten, verspreid over 2023. In de planning staan muzikale stads- en natuurwandelingen in combinatie met concerten, ‘artists in residence’ met compositie-opdrachten geïnspireerd op zowel Oisterwijks heide-, bos- en vennengebied als de Vlaamse Merodestreek, podcasts en professionele filmdocu’s. Beide organisaties ontwikkelen een gezamenlijke website waarop ze alles over hun project presenteren.

‘Landschap Vol Muziek’ wordt mede mogelijk gemaakt dankzij impulssubsidie uit fonds ‘deBuren/Grensverleggers’ van het Vlaams-Nederlandse Huis voor Cultuur & Debat te Brussel. In dit Huis ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap met drie aangrenzende Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg culturele projecten van grensoverschrijdende samenwerkingspartners. Insteek is om een impuls te geven aan grensoverschrijdend verbindende, culturele samenwerking die zich ook na 2023 duurzaam voortzet.