Care Inn

Heukelommers willen eigen starterswoningen in Pannenschuur Oisterwijk


In een brief aan burgemeester en wethouders, vragen de inwoners van Heukelom om starterswoningen, specifiek voor de jeugd uit Heukelom. Die woningen zouden in de uitbreiding van de wijk Pannenschuur gerealiseerd kunnen worden.

Het landschap van Heukelom (Foto: Paul Francken)

Het buurtschap Heukelom ligt tegen de wijk Pannenschuur aan. In het verleden is die wijk uitgegroeid van ‘net over het spoor’ tot een aanzienlijk groot deel van Oisterwijk, met nu al de zesde ‘editie’ genaamd Pannenschuur 6. In Heukelom staan hoofdzakelijk vrijstaande woningen en boerderijen. Sociale huur of koop en kleinere rijtjeshuizen kent het buurtschap niet. Tijdens een bijeenkomst van Buurtraad Heukelom is unaniem besloten aan de gemeente te vragen om in dergelijke woningen voor de jeugd te voorzien.

Ook is er behoefte aan seniorenwoningen, voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, beide groepen in voorkeur dicht bij het buurtschap. Of en zo ja hoe het mogelijk is om specifiek deze doelgroep met specifiek deze huidige woonplaats te voorzien is nog niet bekend. In Gemeente Oisterwijk is men zuinig met het toewijzen van woningen aan specifieke selecties. De Buurtraad Heukelom heeft gevraagd om een gesprek met het college.