uitpunt

Gemeente Oisterwijk negeert advies over ontheffing carnavalswagens met personen


Ondanks een advies om geen ontheffing meer te verlenen voor het vervoer van personen op carnavalswagens, heeft het college (burgemeester en wethouders) toch besloten dergelijke ontheffingen te verlenen aan specifieke groepen die daartoe een aanvraag doen.

Op de wagen bij De Kloontjes (Foto: Joris van der Pijll)

Wettelijk is het rondrijden met carnavalswagens, met daarop personen verboden. Uit de informatie blijkt ook dat dit regelmatig gepaard gaat met drankgebruik en geluidsoverlast. In een interne memo heeft het college het advies gekregen geen ontheffingen meer te verlenen. De onveilige situaties die kunnen ontstaan, de overlast, de moeilijk te handhaven situaties, en onder andere ook de verschillen met andere gemeenten die op de route liggen, zouden aanleiding zijn om de ontheffingen niet meer te verlenen.

Voorwaarden

Het college heeft echter besloten, onder strenger regels, alsnog ontheffing te verlenen. Die regels hebben onder andere betrekking op vastgestelde dagen en tijden, voor vergunde evenementen, op grondgebied binnen de gemeente Oisterwijk. Wie de gemeentegrens verlaat, of het vervoer gebruikt om kroegen te bezoeken, is in overtreding.  Ook moeten vooraf routes en opstapplekken worden aangegeven, reistijden zijn vastgelegd en verzekeringen voor specifiek dit doel zijn overeengekomen. Vervolgens is er een uitgebreide lijst van verboden en voorwaarden voor de voertuigen en het voorgeschreven gedrag van de inzittenden, met daarbij ook boetes en maatregelen voor wie de voorwaarden negeert. Voor wagens waarvan eerder werd geconstateerd dat deze overlast hebben veroorzaakt, kan de ontheffing worden geweigerd.

Handhaving

Met name is er bezwaar gekomen vanuit de BOA’s, die moeite hebben met de handhaving op vaak grotere groepen. Die handhaving heeft betrekking op onder andere geluidsoverlast en het langs de weg achterlaten van afval. Ook is controle op leeftijd lastig op wagens waar alcohol wordt geschonken. Ook de Politie heeft negatief geadviseerd. Dit vanwege de volgens hen vaak ontbrekende veiligheidsvoorzieningen, het risico op incidenten, en een verkeerd signaal op gebied van verkeersveiligheid. Ook de verkeerskundige en juridisch ambtenaar hebben het advies gegeven geen ontheffing te verlenen.

Ondanks dat, ziet het college ook de voordelen. Die gaan bijvoorbeeld over het vasthouden van tradities, het versterken van het groepsgevoel van verenigingen en jeugd en het voorkomen dat feestgangers zelf met alcohol op achter het stuur kruipen.

Carnavalsverenigingen kunnen – voor de exacte voorwaarden en een ontheffing op Oisterwijks grondgebied – zich melden bij de gemeente. Voor ontheffingen buiten de gemeente Oisterwijk, dienen zij zich aldaar te melden.