uitgelicht

Gemeente Oisterwijk kan ouderen helpen met financiering voor prettiger wonen


Daar waar bijvoorbeeld Gemeente Hilvarenbeek de ouderen wel steunt met een aflossingsvrije lening, doet Gemeente Oisterwijk dat nog niet. Het kan volgens lokaal financieel adviseur Peter Dirks een goede mogelijkheid zijn ouderen te helpen hun laatste levensfase prettiger en duurzaam te maken én zorgkosten te besparen.

Er zijn veel praktische voorzieningen voor ouderen; de vernoemde lening is er nog niet.

Peter Dirks van Midden Brabant Advies heeft hiertoe een ingezonden brief gestuurd naar het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk. De ‘Verzilverlening’ die gemeenten aan hun inwoners kunnen aanbieden is speciaal gericht op ouderen.  Met een rentevaste periode is deze hypothecaire lening met name geschikt voor ouderen die geen budget hebben voor extra maandelijkse lasten, maar wel behoefte hebben om een deel van de overwaarde van hun woning te benutten. Het betreft hier een unieke lening waarbij de verschuldigde rente jaarlijks bij de schuld wordt opgeteld. Er komen dus maandelijks geen extra lasten bij. Bij de verstrekking van deze lening wordt dan ook niet gekeken naar financiële draagkracht, maar naar de overwaarde van de woning.

Gemeente Hilvarenbeek verstrekt een dergelijke lening aan oudere inwoners. De lening voorziet senioren in de mogelijkheid om langer in de huidige woning te wonen, de woning te verduurzamen, de woning aan te passen naar de persoonlijke omstandigheden, de waarde van de woning te benutten voor een leuker bestaan en nog meer te genieten van het leven,’ aldus Dirks.

Of gemeenteraad of college de lening in Oisterwijk ook gaan aanbieden is nog niet bekend.