Care Inn

Dwangsom voor geluidsoverlast van hotel in Oisterwijk


Recent is een nieuw hotel geopend op het KVL-terrein in Oisterwijk. Gemeente Oisterwijk heeft de eigenaar een dwangsom toegezonden vanwege geluidsoverlast.

Bedrijven en hotel huisvesten in de oude leerfabriek; op het dak zijn de technische voorzieningen te zien die de overlast zouden veroorzaken (Bron: Oisterwijk in Beeld)

De gebouwen van de voormalige leerfabriek in Oisterwijk geven al enkele jaren ruimte aan bedrijven en sinds medio dit jaar ook aan een modern luxe hotel. Na de opening zijn er vanuit omwonenden klachten gekomen over bromtonen; een aantal daarvan zijn geregistreerd bij de Omgevingsdienst Midden Brabant.

Volgens het hotel blijft het geluid bij evenementen onder de geluidsnorm die hoorbaar mag zijn. Het zou in dit geval gaan om geluiden afkomstig van een airco unit. Na de klachten is er een onderzoek ingesteld. ‘Onze monteurs hebben gekeken of er een andere oorzaak is dat eventueel extra geluidsoverlast veroorzaakt, maar dit is niet het geval. Het geluid is uitsluitend van de motor die draait,’ zo laat het hotel weten. Volgens het hotel zijn het geluiden die behoren bij een actief operationeel hotel van deze omvang.

Gemeente Oisterwijk heeft de klachtmeldingen ook ontvangen. ‘Bij ons zijn inderdaad klachten bekend over geluidsoverlast. Hiervoor is een dwangsom opgelegd,’ aldus de woordvoerder van de gemeente. Bij het instellen van een dwangsom, moet een overtreder een bepaald bedrag bepalen, per periode dat het probleem blijft bestaan.

Het is nog onbekend of, wanneer en hoe de geluidsoverlast weggenomen kan worden.