Care Inn

30 jaar betaalbaar wonen in ’t groen met ruim 600 woningen en tiny houses


Gemeente Oisterwijk wil de heersende woningnood oplossen met tijdelijke woningbouw. Hier 50, en daar nog eens. Een project in Eindhoven laat zien dat het ook met honderden tegelijk kan, zonder de sociale kleinschalige sfeer te verliezen, en met heel veel groen!

De woonwijk, ingericht met kleinere buurtjes (Bron: Buurtschapteveld.nl)

Buurtschap Te Veld (bekijk het op www.buurtschapteveld.nl) is een woonwijk die voor 30 jaar wordt opgericht. Middels prefab woningen wordt in hoge snelheid een woonwijk gerealiseerd in het open veld. Vrachtwagens rijden af en aan. Een van de vrachtwagenchauffeurs is zo gecharmeerd van wat hier gerealiseerd gaat worden, dat hij ons (en daarmee de Oisterwijkse samenleving en gemeenteraad) een tip stuurde om hier eens te gaan kijken.

30 jaar
In tegenstelling tot wat Gemeente Oisterwijk van plan is, bouwen ze in Eindhoven geen woningen voor 10 of 15 jaar, maar voor 30 jaar. En niet met 50, maar met ruim 600. ‘Massa is kassa’, komt dan wellicht op in uw gedachten, maar van een massale wijkinrichting is daarbij juist geen sprake. Het plan laat zien dat men gebruik maakt van grote oppervlakken, waarbinnen juist bewust kleine groepjes worden gecreëerd (zie onder), naar elkaar gericht, in een groenrijke omgeving, goed ook voor het voorkomen van hittestress en een fijne woonomgeving.

Zelfbouw
De ‘kassa’ rinkelt met name voor de bewoners met een lager inkomen, die hiermee woonkansen krijgen binnen hun budget, en komende jaren kunnen toewerken naar kansen in de reguliere woningmarkt. Naast de prefab en vooral betaalbare huurwoningen, zijn er ook mogelijkheden tot zelfbouw, de bekende tiny-houses. Ook worden er in de mix huizen voor middenhuur gerealiseerd, waarmee men zorgt voor een gemengde wijkbewoning. Oud en jong, met of zonder kinderen, alleen of met meer… er is een woonkans voor iedereen en een diversiteit aan (met name het lagere) budget.

Ruimte en groen
Het mag duidelijk zijn dat hiervoor niet een stukje ‘snippergroen’ wordt gebruikt. Ook een lokaal speelveldje of groenstrook in of direct aan een woonwijk is voor deze omvang – en de heersende woningnood- niet voldoende. Daarbij komt dat meerdere kleinere projecten meer ambtelijke capaciteit vraagt, dan minder grotere projecten. Veel, snel en betaalbaar is hoogst nodig. Bij Buurtschap Te Veld realiseren ze hun doel op 137.000 m2, en denken ze vanuit het groen. Niet eerst huizen bouwen en wat planen er omheen; ze gebruiken bomenlanen, open velden, dichte bossages en houtwallen als basis en realiseren daarbinnen woninggroepen van 30-50 stuks.

Dit alles wil niet zeggen dat de relatief kleinere projecten in Oisterwijk nutteloos zijn; iedere (betaalbare) woning (voor de lokale woningzoekende) draagt op dit moment bij aan het oplossen van het probleem. Wel is al langer duidelijk dat reguliere bouwprojecten (te) lang duren, achterstanden moeten worden ingehaald, er ondertussen nieuwe woningzoekers bij komen, de behoefte met vele honderden enorm en groeiende is, waarvan een groot aantal in het sociaal betaalbare segment…

Klik en lees hier meer over Woningnood in Oisterwijk

Een impressie van de kleine woon-buurten, sociaal en in ’t groen (Bron: Buurtschapteveld.nl).