bosch car service

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Reuseldal


Pro­vin­cie Noord-Bra­bant mag het Bra­bants Na­tuur Net­werk niet ver­klei­nen. Daarmee is het bestemmingsplan van Gemeente Oisterwijk dat de bouw van drie landhuizen in het gebied mogelijk zou maken, voorlopig van de baan. Het plangebied ligt in Moergestel, het oostelijk beekdal van de Reusel, ter hoogte van de Oirschotseweg.

De Reusel, voor liefhebbers van water en groen (Foto: Robert van den Aker)

‘Het nieuwe Landgoed Reuseldal in de gemeente Oisterwijk komt er voorlopig niet,’zo laat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weten. In een uitspraak van 3 augustus 2022 heeft deze het bestemmingsplan voor het landgoed vernietigd. Om het landgoed mogelijk te maken, had het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aangepast. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is daarmee het Natuur Netwerk verkleind. Dat is in strijd met ruimtelijke-ordeningsregels.

Natuur Netwerk Brabant

Gemeente Oisterwijk wil een landgoed met drie landhuizen mogelijk maken ten oosten van Moergestel in het oostelijk beekdal van de Reusel. Dit gebied ligt in het Natuur Netwerk Brabant. Dit is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, de vroegere Ecologische Hoofdstructuur. Omdat bouwen in zo’n gebied niet mag, heeft de provincie Noord-Brabant in de provinciale verordening de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aangepast. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor het bestemmingsplan ‘Nieuw Landgoed Reuseldal’ van de Gemeente Oisterwijk. Diverse Brabantse milieu- en natuurorganisaties zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hen wordt het Natuur Netwerk Brabant hierdoor aangetast.

Onverbindend

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de aanpassing van de grens van het Natuur Netwerk Brabant in strijd met een regel uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Daarin is bepaald dat de grenzen van het Natuur Netwerk Nederland alleen mogen worden aangepast als de oppervlakte van het netwerk minimaal gelijk blijft. Met de provinciale aanpassing van het Natuur Netwerk Brabant is het netwerk echter met ruim een hectare verkleind. Het provinciale aanpassingsbesluit is dan ook onverbindend. Dat betekent dat het aanpassingsbesluit niet meer geldt en dus ook niet mag worden gebruikt als basis voor het bestemmingsplan van de gemeente Oisterwijk. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd.

Lees ook: VVD Oisterwijk wil alsnog landhuizen in Reuseldal