lezing goed oud worden

Gemeente Oisterwijk sluit inspraak inwoners bij woningbouwproject uit


‘Via via hoorden wij…’ zo begint een brief van bewoners in de straat over de door de gemeente voorgenomen bouw van ‘tijdelijke woningen’. En om met dat laatste te beginnen, vinden deze bewoners het woord ‘tijdelijk’ bedrieglijk, want het gaat om 10 tot 15 jaar. Aanstaande dinsdag om 19.00 uur is deze bijeenkomst, maar veel bewoners in de buurt weten van niets; de gemeente heeft hen niet geïnformeerd.

Tijdelijk kan ook mooi zijn (Foto: MyBase)

‘0,0 communicatie vanuit de gemeente,’ aldus een van de bewoners die dichtbij woont. Bewoners die direct zicht hebben op het stuk gras waar de tijdelijke woningen zouden moeten komen, geven aan van de gemeente geen brief te hebben gehad. In een brief van de omwonenden zelf die dor hen wel verder verspreid is naar de omgeving, staat dat men geen moeite heeft met woningbouw, maar wel met het verloren gaan van het beetje groen wat er in hun straat nog over is.

Inspraak

Regelmatig heeft de gemeenteraad aan het college (burgemeester en wethouders) aangegeven dat inspraak en de communicatie daarover belangrijk is. Recent nog vroeg het college aan inwoners mee te denken over hoe de gemeente beter kan samenwerken met inwoners, echter ondertussen blijft het college stelselmatig zelf bepalen wie op de hoogte en aanwezig mag zijn bij dergelijke bijeenkomsten. Maar al te vaak gebeurt het dat daarna, dat een plan wordt ontwikkeld waar de buurt het niet mee eens is. Logisch, want een deel van de betrokken bewoners was vooraf niet geïnformeerd en daarmee werd dan ook geen dialoog gevoerd. Er volgen bezwaren, soms ook via de gemeenteraad. Daarna moet vervolgens de inspraakronde opnieuw worden georganiseerd, worden bouwplannen aangepast of volgt een lang traject met rechtszaken. Juist om dat te voorkomen, is een goede inspraak vooraf noodzakelijk. Niet op de laatste plaats in dit geval, want er zijn heel snel heel veel woningen nodig in Oisterwijk.

Communicatie

Zo ook nu blijkt dat van een goede voorbereiding geen sprake kan zijn. Uit de brief, maar ook uit de reactie die onze redactie van de woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder heeft ontvangen, blijkt dat de gemeente selectief is in de uitnodiging. De gemeente beslist voor de onwetende bewoners wie wel en wie niet van de bijeenkomst op de hoogte mag zijn. ‘We hebben direct omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen hiervoor direct uitgenodigd.’ De gemeente weigert de data en tijden van de verschillende bijeenkomsten beschikbaar te stellen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd voor onderstaande locaties. Wie erbij wil zijn en wil weten wanneer en waar, kan bellen met Gemeente Oisterwijk via 013-5291311 of mail naar ruimte@oisterwijk.nl

 

Locaties Haaren

Oude brandweerkazerne, Gildepad 14
Braakliggend terrein, Langeweg/sportlaantje
Terrein tussen Holleneind en Tempeliersweg

Locaties Oisterwijk

Nicolaas van Eschstraat 28, groen veld voor gemeentelijk monumentale gymzaal
Langevennen-Noord
Zuidzijde Duifhuisweg
Moergestelseweg 40, ten zuiden van tijdelijke school

Locaties Moergestel

Westzijde Scheerman/Blankemanseweg
Oostzijde Scheerman/Blankemanseweg
Bosstraat, ten zuiden Het Brieltje