The Make

Vergroot je kennis bij het Taalhuis in Oisterwijk


Het Taalhuis is er voor iedereen die beter wil leren spreken, lezen en schrijven, rekenen of wil leren werken met de computer. De ondersteuning van het Taalhuis in Oisterwijk is gratis. Kom eens langs bij een van de spreekuren van het Taalhuis. Rosa Eversteijn, Taalhuis coördinator in Oisterwijk, vertelt over haar ervaringen.

Spreekuur Taalhuis

Tijdens het spreekuur gaat Rosa in gesprek met volwassenen die de taal beter willen leren: ”Ik spreek tijdens het spreekuur mensen met allerlei achtergronden. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die als arbeidsmigrant naar Nederland is gekomen, een vluchteling of iemand die Nederlands als moedertaal heeft. De vragen die ik krijg zijn heel divers. De ene persoon wil juist graag oefenen met spreken, terwijl de andere persoon juist wil leren om goede brieven of verslagen voor werk of een opleiding te schrijven. Iemand die die Nederlands als moedertaal heeft, kan nog steeds moeite hebben met de Nederlands taal. Denk bijvoorbeeld aan een persoon die zonder diploma van school is gegaan. In zo’n situatie is het extra moeilijk om goed Nederlands te lezen en schrijven.”

Taalvrijwilliger

Leer beter lezen, schrijven, of krijg hulp bij andere taalvragen.

De personen die het spreekuur bezoeken komen ook om allerlei verschillende redenen. Rosa vertelt: “Onlangs sprak ik een moeder die het erg moeilijk vond dat zij haar kinderen niet kon voorlezen. Daarnaast liep ze ertegenaan dat ze de nieuwsbrieven van school niet begreep en niet kon helpen bij het huiswerk. Op zo’n moment ga ik bekijken wat ik kan doen om haar verder te helpen. Zo kan ze taalles gaan volgen of kan ik haar koppelen aan een taalvrijwilliger die haar gaat helpen met de Nederlandse taal. Ik besprak met haar de mogelijkheden en nu gaat ze aan de slag met een taalvrijwilliger. Dat is mooi om te zien dat zij nu samen verder werken aan haar taalniveau.”

Buurvrouw

Soms komt Rosa ook bijzondere situaties tegen. “Ik sprak onlangs een vrouw die al heel lang in Nederland woont en eigenlijk goed Nederlands sprak. Maar in haar werk liep ze vast. Het lezen van brieven was bijvoorbeeld een struikelblok. Ze wist niet wat ze er mee moest, totdat ze haar verhaal vertelde aan haar buurvrouw. Zij wees haar op het bestaan van het Taalhuis. Zo is deze mevrouw bij mij terecht gekomen en heb ik haar verder kunnen helpen. Dus schroom niet om met kennissen of buren in gesprek te gaan over taal en hen door te verwijzen naar het Taalhuis. Iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken, lezen of schrijven is welkom bij ons!”

Taalhuis

Bij het Taalhuis mag u altijd binnenlopen, iedere dinsdagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur in Tiliander Oisterwijk, aan de Spoorlaan 82C. U kunt ook bellen met: 0683614509 of emailen: oisterwijk@taalhuismb.nl

Heeft u interesse om taalvrijwilliger te worden? Neemt dan contact op met Rosa Eversteijn via het bovenstaande telefoonnummer. Het Taalhuis is altijd op zoek naar mensen die taalvrijwilliger willen worden.

 

 

DTZ logo low