ondernemers

Het KVL Velleke: De schoolgaande jeugd


Wekelijks publiceren wij een anekdote uit de Velleke’s, het informatieblad van en voor medewerkers van de KVL van 1975 tot en met 1993. Ze zijn zorgvuldig bewaard door voormalig medewerker Bep van den Berk en geschonken aan de Collectie van Ad Wolfs adr. Zn. Stichting behoud cultureel en industrieel erfgoed Moergestel.

Met dit soort afbeeldingen werd in het Velleke de aandacht gevestigd op het onderwerp.

In dit Velleke, naast de telkens terugkerende verjaardagen en medailles, nieuws over (alweer) de bedrijfsfeesten en het blijkbaar destijds bijzondere bezit van een nog te installeren computer (waarover we eerder schreven), deze keer veel aandacht voor de schoolgaande jeugd. Niet zo heel vreemd, want bij een van de kinderuitjes waren maar liefst 227 deelnemers. Veel arbeiders met dus zo blijkt ook veel kinderen, hadden blijkbaar behoefte aan uitleg over de schoolsystemen en vergoedingen.

Een mooi schematisch overzicht is opgetekend van het toenmalige schoolsysteem, van kleuteronderwijs tot en met beroepsonderwijs en de universiteit, alle mogelijk te doorlopen opleidingsloopbanen en schoolkeuzes. Ook bevat dit Velleke uitleg over de kinderbijslag voor studerende kinderen , uitwonende studenten en kinderen die hun schoolloopbaan beëindigen naar werk. En dan is er nog het KVL studiefonds. Opnieuw een bevestiging dat er op de KVL oog was voor het welzijn van de medewerkers, en hun familie. Maar liefst 120 kinderen kregen uit dit fonds een vergoeding, variërend van 50 tot 100 Gulden, afhankelijk van de te volgen studie.

 

 

Klik en lees hier dit Velleke

Klik hier en lees eerdere edities