The Make

Buurtbemiddeling werd in Oisterwijk afgelopen jaar 27 keer ingezet


Buurtbemiddeling werd in 2021 in Oisterwijk 27 ingeschakeld; overlast van dieren en pesterijen waren het meest aanleiding hulp te vragen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021.

Veel aanmeldingen van inwoners komen tot stand op advies van onder andere de woningcorporatie, gemeente of politie. Er zijn ook bewoners die zelf contact opnemen met buurtbemiddeling voor een gesprek met de wederpartij. Na iedere zaak die is behandeld door de bemiddelaars plegen diezelfde bemiddelaars telefonische nazorg bij alle buren die betrokken zijn in de bemiddeling. In enkele situaties is er sprake van een fysiek nazorggesprek op een neutrale locatie.

Politie

Het gesprek tussen buren ging 8 keer over overlast van dieren, 7 keer over pesterijen en een verstoorde relatie, 6 keer was geluidsoverlast de reden hulp te vragen, 3 keer was er sprake van een bedreiging of intimidatie en 2 keer betrof het parkeerproblemen. In 13 van de 27 situaties betrof het bemiddeling bij huurders van Leystromen; de overige situaties waren van andere bewoners uit onze gemeente. Tweemaal werd doorverwezen naar de politie. In situaties die met Buurtbemiddeling niet positief afgesloten kunnen worden, weigert in de meeste gevallen één van de buren deelname aan bemiddeling.

Vrijwilligers

Een belangrijk fundament onder het project Buurtbemiddeling is de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars. Twee coördinatoren Buurtbemiddeling begeleiden hen. De bemiddelaars werken samen in wisselende duo’s en komen meerdere keren per jaar bijeen om de deskundigheid van de bemiddelaars te vergroten en om van elkaar te leren. Tijdens de coronaperiode was het werk voor de bemiddelaars lastig, maar is ingezet om de motivatie en contacten warm te houden.

Onder andere de politie, gemeente en Leystromen zijn voorstander van de inzet van Buurtbemiddeling. Het is gratis, laagdrempelig, onafhankelijk en kan inwoners helpen om escalatie te voorkomen en de leefbaarheid te verhogen. Voor meer informatie of aanmelden: bel met 013-5498646 of mail naar buurtbemiddelingoisterwijk@contourdetwern.nl