Kinderlintje Oisterwijk

Met ingang van januari 2014 kunnen inwoners, naast een verzoek voor een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding, ook een verzoek indienen voor de waardering voor minderjarigen.

De werkgroep heeft voorwaarden opgesteld om te komen tot de wijze van nomineren, het vaststellen van de jury, uitgangspunten voor de juryleden en de uitreiking. Dit initiatief heeft de steun mogen ontvangen van het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk.

De onderscheiding is er voor kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar, als waardering voor een buitengewone onbaatzuchtige daad of prestatie.

De eerste jurybijeenkomst en de uitreiking van het Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk vinden plaats op Koningsdag, of eerder als de situatie daar om vraagt.

Inwoners kunnen het gehele jaar door hun nominaties bekend maken.

De werkgroep Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk heeft een aanmeldprocedure opgesteld en daaraan een aanmeldformulier gekoppeld.